top of page

ΑΚΤΩΡ: Παρέμεινε «βαρίδι» και το 2022. Η φετινή στήριξη

Χάρη σε διαγραφή απαιτήσεων από ΕΛΛΑΚΤΩΡ έγραψε λοιπά έσοδα 48,4 εκατ. ευρώ και οι ζημιές EBITDA περιορίστηκαν σε 1,7 εκατ. ευρώ. Μεγάλες ζημιές σε μικτών αποτελεσμάτων. «Ένεση» 34 εκατ. φέτος.

«Βαρίδι» παρέμεινε και το 2022 για τον όμιλο ΕΛΛΑΚΤΩΡ ο κατασκευαστικός τομέας καθώς δεν επιβεβαιώθηκαν οι εκτιμήσεις της διοίκησης για break even, με το βλέμμα τραπεζών και αγοράς να εστιάζεται στην επόμενη ημέρα της συμφωνίας μεταβίβασης της ΑΚΤΩΡ στην Intrakat.

Λογιστικά, η ΑΚΤΩΡ έκλεισε τη χρήση 2022 με οριακά ζημιογόνο EBITDA (1,7 εκατ. ευρώ). Για να συμβεί, όμως, αυτό έλαβε… bonus διαγραφής σημαντικών υποχρεώσεων προς τον όμιλο ΕΛΛΑΚΤΩΡ, μετά από συμφωνία διακανονισμού, εγγράφοντας λοιπά έσοδα 48,4 εκατ. ευρώ.

Σε καθαρά λειτουργικό επίπεδο, ο κλάδος Κατασκευής της ΕΛΛΑΚΤΩΡ εμφάνισε έσοδα 554,7 εκατ. ευρώ (+20%), με το κόστος πωλήθεντων, όμως, να ανέρχεται σε 592 εκατ. ευρώ, οδηγώντας σε ζημιές 37,18 εκατ. ευρώ σε επίπεδο μικτών αποτελεσμάτων. Αν προστεθούν και τα έξοδα διάθεσης/διοίκησης, ύψους 19,2 εκατ. ευρώ, οι λειτουργικές ζημιές ανήλθαν σε 56,4 εκατ. ευρώ.

Την κατάσταση έσωσαν, λογιστικά, τα λοιπά έσοδα 54,7 εκατ. ευρώ. Εξ αυτών τα 48,4 εκατ. ευρώ προήλθαν από διαγραφή υποχρεώσεων της ΑΚΤΩΡ προς ΕΛΛΑΚΤΩΡ και ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ Επενδυτική. Από τον διακανονισμό η ΕΛΛΑΚΤΩΡ έγραψε σε εταιρικό επίπεδο ζημιά 36,4 εκατ. ευρώ και ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ (12 εκατ. ευρώ).

Έτσι, η ΑΚΤΩΡ εμφάνισε οριακά ζημιογόνο EBITDA (1,7 εκατ. ευρώ). Οι ζημιές σε επίπεδο προ φόρων αποτελεσμάτων περιορίστηκαν σε 10,9 εκατ. ευρώ και μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε 15,7 εκατ. ευρώ.

Λειτουργικά, όμως, η ΑΚΤΩΡ συνέχισε και πέρσι να «καίει» χρήμα, παράγοντας ζημιές. Ο όμιλος ΕΛΛΑΚΤΩΡ παρείχε, εντός του 2022, πρόσθετη ταμειακή ενίσχυση 69,8 εκατ. ευρώ στην ΑΚΤΩΡ. Υπήρξε, επιπρόσθετα, επαναπροσδιορισμός των προγραμμάτων εκτέλεσης εργασιών στα υφιστάμενα έργα κατά περίπτωση, με γνώμονα τη μείωση της επίδρασης από την άνοδο των τιμών σε υλικά και ενέργεια.

Το ερώτημα είναι ποιος θα καλύψει τις φετινές ανάγκες σε κεφάλαιο κίνησης, αν η κατάσταση δεν έχει ανατραπεί άρδην προς το καλύτερο. Υπάρχουν πληροφορίες ότι η ΑΚΤΩΡ χρειάστηκε από την αρχή του έτους ως τη συμφωνία με την Intrakat “ένεση” ρευστότητας 34 εκατ. ευρώ από τον όμιλο. Εξ ου και το enterprise value μεταξύ της πρώτης και της δεύτερης προσφοράς της Intrakat αυξήθηκε ισόποσα (από 180 σε 214 εκατ. ευρώ).

Άλλες πηγές αναφέρουν ότι τα 34 εκατ. ευρώ αφορούν στις προϋπολογισμένες ανάγκες κεφαλαίου κίνησης της ΑΚΤΩΡ ως την ολοκλήρωση της μεταβίβασης. Ανάγκες που θα καλύψει η ΕΛΛΑΚΤΩΡ και το ποσό θα αποπληρωθεί εφάπαξ, με την ολοκλήρωση της συναλλαγής. Και στις δύο εκδοχές η ΑΚΤΩΡ συνεχίζει να «καίει» χρήμα και να χρειάζεται την στήριξη του ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ.

Εξ ου και η αγορά έχει εστιάσει το ενδιαφέρον της στη δυνατότητα της Intrakat να χρηματοδοτήσει την ΑΚΤΩΡ, στην περίπτωση που διαψευστεί η εκτίμηση Εξάρχου για αποτελεσματική λειτουργική αναδιάρθρωση, επίτευξη κερδών EBITDA και ταμειακών ροών. Το γεγονός ότι ύστερα από ξεκαθάρισμα δραστηριοτήτων και εγγραφή ζημιών εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ, ο ανεξάρτητος εκτιμητής που έκανε έλεγχο απομείωσης συμμετοχής της ΕΛΛΑΚΤΩΡ στην ΑΚΤΩΡ πήρε ως παραδοχή περιθώριο EBITDA στο διηνεκές μόλις 2% αποτελεί ένα ακόμη δείγμα των δυσκολιών που αντιμετωπίζει συνολικά ο κλάδος στην Ελλάδα.

Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο της ΑΚΤΩΡ και των θυγατρικών της ανήλθε στις 31.12.2022 σε 2,2 δισ. ευρώ. Αν συνυπολογστούν και νέα έργα, ύψους 625 εκατ. ευρώ, που έχουν εξασφαλιστεί, αλλά οι συμβάσεις τους αναμένεται να υπογραφούν το συνολικό ανεκτέλεστο της ΑΚΤΩΡ ανέρχεται σε 2,9 δισ. ευρώ.

H Intrakat αναλαμβάνει την υποχρέωση να υποκαταστήσει όλες τις εταιρικές εγγυήσεις, τις οποίες έχει δώσει ο όμιλος ΕΛΛΑΚΤΩΡ υπέρ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ (Απελεύθερος 4 Απριλίου). Όλες σχεδόν αφορούν σε εγγυητικές τραπεζών της τάξης των 400 εκατ. ευρώ.

Μεγάλο νούμερο, ιδιαίτερα αν συνυπολογισθεί ότι 10 μήνες μετά την εξαγορά της Intrakat και μετά από μια ΑΜΚ 100 εκατ. ευρώ δεν έχουν υποκατασταθεί εγγυήσεις, ύψους 190 εκατ. ευρώ, που έχουν εκδοθεί υπέρ Intrakat με εγγύηση Intracom, ενώ η σχετική υποχρέωση προβλέπεται από τη συμφωνία.

Βάσει της σύμβασης αγοραπωλησίας, μεταξύ ΕΛΛΑΚΤΩΡ και Intrakat, η δεύτερη αναλαμβάνει την υποχρέωση να υποκαταστήσει την ΕΛΛΑΚΤΩΡ σε όλες τις εταιρικές εγγυήσεις, που έχει χορηγήσει η τελευταία υπέρ της ΑΚΤΩΡ. Μετά τη ζημιά απομείωσης ύψους 150,9 εκατ. ευρώ που πήρε στις 31/12/2022 η ΕΛΛΑΚΤΩΡ για την ΑΚΤΩΡ την αποτιμά στα βιβλία της 81 εκατ. ευρώ.

25 views0 comments
bottom of page