top of page

Ισχυρό Q1 για Πειραιώς. Η πώληση IDE και η καθαρή θέση. «Τράμπα» σε Φουρλής και επάνοδος ΚΡΙ-ΚΡΙ

Το έλλειμμα ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών ανήλθε πέρσι σε 9,7% του ΑΕΠ, παραμένοντας σε πορεία επιδείνωσης (6,8% το 2021, 6,6% το 2020). Σύμφωνα με τον Τάσο Αναστασάτο, επικεφαλής οικονομολόγο Eurobank, τα στοιχεία δεν επιτρέπουν εφησυχασμό.

Μόνο το 50% της παραπάνω επιδείνωσης, κατά την περίοδο 2019-22, προέρχεται από τα καύσιμα. Επίσης, μόλις το 21% του περσινού ελλείμματος αφορούσε σε μηχανολογικό εξοπλισμό και άλλα κεφαλαιουχικά αγαθά και μόλις το 24% σε καύσιμα. Το υπόλοιπο 45% αφορούσε σε καταναλωτικά αγαθά.

Πέρσι, δε, η αποταμίευση των νοικοκυριών κατέστη, εκ νέου, αρνητική, λόγω εκτίναξης της κατανάλωσης, ενώ η πλειονότητα των άμεσων ξένων επενδύσεων, ύψους 7,2 δισ. ευρώ, αφορούσε σε εξαγορές και επενδύσεις χαρτοφυλακίου. Για τους παραπάνω λόγους η Eurobank εκτιμά ότι το εμπορικό έλλειμμα θα παραμείνει ψηλά, παρά την αποκλιμάκωση της τιμής φυσικού αερίου, διαμορφούμενο στην περιοχή του 7% φέτος και του 6% το 2024.

Για να μειωθεί, απαιτούνται συγκράτηση κατανάλωσης και επενδύσεις σε παραγωγική υποδομή, οι οποίες ενισχύουν τις εξαγωγικές δυνατότητες της οικονομίας. Επομένως, παραμένει ζητούμενο η εφαρμογή διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και χρειάζεται, πέραν της ταχείας εκταμίευσης των πόρων του RRF, ορθή προτεραιοποίησή τους.

Να κατευθυνθούν, δηλαδή, σε επενδύσεις και υποδομές, που συντείνουν στην εξωστρέφεια. Θυμίζουμε ότι εντός του εθνικού σχεδίου παρεισέφρησαν δράσεις, που δεν προάγουν τον παραπάνω στόχο, όπως, για παράδειγμα, η ανανέωση του στόλου αυτοκινήτων Leasing, η οποία εντάχθηκε στο σκέλος της «πράσινης» μετάβασης, λαμβάνοντας χαμηλότοκα δάνεια για το 50% της επένδυσης (Απελεύθερος 22 Δεκεμβρίου 2022).

Ευρώπη- Πληθωρισμός: Την εκτίμηση ότι ο πληθωρισμός στην Ευρώπη δεν έχει κορυφώσει διατύπωσε ο Αθ. Βαμβακίδης, Global Head G10 FX Strategy της BofA, στο φόρουμ Δελφών.

Πειραιώς: Δυνατό Α΄ τρίμηνο, με διευρυμένο καθαρό επιτοκιακό περιθώριο, σε τριμηνιαία βάση, αναμένει η αγορά. Αν η επόμενη αύξηση της ΕΚΤ είναι λελογισμένη (0,25%), το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο θα κορυφώσει στο τρέχον τρίμηνο. Μια μόνο συνθετική τιτλοποίηση προβλέπει το φετινό πλάνο. Το κόστος προστασίας έναντι πιστωτικού κινδύνου αναμένεται να προσεγγίσει τα 45 εκατ. ευρώ.

INTKA-IDE: Στα κατεχόμενα προς πώληση ταξινόμησε την Intracom Defence η Intracom, λόγω των συζητήσεων πώλησής της. Συζητήσεων οι οποίες, όπως ακούμε, τελούν σε προχωρημένο στάδιο. Αναστροφή απομείωσης 3,3 εκατ. ευρώ για την IDE από την επανεκτίμηση ακινήτων. Η καθαρή θέση της εταιρείας στις 31/12/2023 διαμορφώθηκε σε 72,2 εκατ. ευρώ.

INTKA- IDE II: Η Intracom κατέχει πλέον το 82,67% της IDE καθώς πέρσι διένειμε δωρεάν 2.310.330 μετοχές ( σ.σ. το 10% του τότε μετοχικού κεφαλαίου), σε μέλη Δ.Σ. και διευθυντικά της στελέχη (Απελεύθερος 3 Οκτωβρίου 2022). Είχε προηγηθεί η δωρεάν διάθεση μετοχών της Intracom Technologies Sarl σε μέλη Δ.Σ, μέσω της οποίας ελέγχει την IDE.

INTKA: Ταμειακά διαθέσιμα 183,7 εκατ. ευρώ και καθαρό ταμείο 171,4 εκατ. ευρώ. Τον Ιούλιο του 2022 αντικατέστησε το σύνολο του βραχυπρόθεσμου δανεισμού της με μακροπρόθεσμο δάνειο από Alpha, ύψους ως 20 εκατ. ευρώ.

Φουρλής- Trade Estates: Την απόδοση στη Fourlis, που αποτελεί το μοναδικό της μέτοχο, 13.293.453 μετοχών της Trade Estates ΑΕΕΑΠ, αξίας 32 εκατ. ευρώ καθώς και μετρητών 6 εκατ. ευρώ αποφάσισε η έκτακτη γενική συνέλευση της Housemarket. Η απόδοση γίνεται με τη μορφή μερίσματος (εις είδος στο σκέλος μετοχών). Η αναπροσαρμοσμένη καθαρή θέση της ΑΕΕΑΠ στις 31/12/2022 ανερχόταν, σύμφωνα με τη PwC, σε 208,8 εκατ. ευρώ.

ΙΝΚΑΤ: Συζητά/διερευνά η εταιρεία την πιθανότητα πώλησης χαρτοφυλακίου με άδειες αιολικών; Σημειώνεται ότι λειτουργεί ένα αιολικό ισχύος 15MW στην Άνδρο και έχει εξασφαλίσει τιμή πώλησης για αιολικά 83+32 MW, τα οποία αναμένεται να τεθούν σε λειτουργία το 2024 και το 2025, αντίστοιχα. Στις 31/12/22 η Intrakat είχε διαθέσει για αιολικά υπό κατασκευή (Καστρί Ευβοίας 5 ΜW, Κάρκαρος 36 MW, Ζυγουρολίβαδο 42MW) περί τα 20 εκατ. ευρώ

Κρι-Κρι: Το αυξημένο κόστος πρώτων υλών και παραγωγής συμπίεσε τα περιθώρια (5,2% το περιθώριο EBITDA), ενώ η εταιρεία «έκαψε», πέρσι, ταμειακά διαθέσιμα, για να χρηματοδοτήσει τη λειτουργία της. Κατάφερε, όμως, να διευρύνει το μερίδιο αγοράς της σε παγωτό, γιαούρτι και εξαγωγές. Έτσι, προσδοκά ότι στη φετινή χρήση η μείωση του κόστους ενέργειας θα αποσυμπιέσει κόστη, επαναφέροντας τα περιθώρια κέρδους στα επίπεδα του 2021 ( EBIT margin 12,4%).

ΚΡΙ-ΚΡΙ: Για φέτος περιμένει πωλήσεις, που θα προσεγγίσουν τα 200 εκατ. ευρώ. Στα 20 εκατ. ευρώ το capex (8,7 εκατ. ευρώ το 2022). Το Δ.Σ προτείνει τη διανομή μερίσματος 0,20 ευρώ ανά μετοχή, με διανομή κερδών και από παρελθούσες χρήσεις.

Attica Bank- PIMCO: Το ποσό των 36 εκατ. ευρώ εισέπραξε η PIMCO από την Attica Bank στις 11 Απριλίου για να της επιστρέψει ομολογίες junior notes της τιτλοποίησης Metexelixis. Στις 31/12/2022 η τράπεζα σχημάτισε πρόσθετες προβλέψεις 271,5 εκατ. ευρώ για τις τιτλοποιήσεις Astir 1 και Metexelixis, οι οποίες τελούν σε διαδικασία πώλησης (Astir1) και διερεύνηση ενδιαφέροντος.

Attica Bank-EK: Για την τιτλοποίηση Omega η τράπεζα διενήργησε εσωτερική άσκηση αποτίμησης, από την οποία προέκυψε μείωση στην εύλογη αξία των senior notes ομολογιών της έκδοσης κατά περίπου 10 εκατ. ευρώ. Βρέθηκε τρόπος να ξεπεραστεί το θέμα με την Ε.Κ, με αφορμή το μη σχηματισμό προβλέψεων για το σύνολο της εκτιμώμενης ζημιάς.

Attica Bank- EK II: Υπενθυμίζεται ότι πέρσι ΤΧΣ με ΤΜΕΔΕ/Rinoa τελούσαν σε πολύμηνες συζητήσεις, για το ύψος της απομείωσης σε Omega, Metexelixis Astir 1 και 2 λόγω και της εξεταζόμενης υποβολής ένταξης στον Ηρακλή ΙΙ. Η Ε.Κ θεώρησε ότι οι συζητήσεις διενεργούνταν εις γνώσιν της διοίκησης, η οποία είχε αξιολογήσει τη διάσταση των ζημιών. Επομένως, έπρεπε να προχωρήσει στο σχηματισμό προβλέψεων για το σύνολο της ζημιάς. Κάτι που μετά κόπων και βασάνων αποφεύχθηκε. Τώρα, όμως, το θέμα του Ηρακλή επιστρέφει, σύμφωνα με δημοσιεύματα, που επικαλούνται δηλώσεις Εξάρχου-Βρεττού. Χαρές, που κάνουν στην Ε.Κ….


Αποποίηση ευθύνης: Τα αναγραφόμενα στη στήλη αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικών πληροφοριών, που προσφέρονται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να εκληφθούν, ως επενδυτική συμβουλή ή πρόταση, προσφορά ή προτροπή, για οιαδήποτε πράξη αγοράς/πώλησης μετοχών ή άλλων κινητών αξιών.203 views0 comments
bottom of page