top of page

Σε φάση εγκρίσεων το deal ΤΕΝΕΡΓ. Το ενέχυρο «καβάτζα» ΕΛΛΑΚΤΩΡ σε ΑΚΤΩΡ και το … αδερφάκι της Strix

Μια πιο συντηρητική εκτίμηση για την άνοδο των καθαρών εσόδων από τόκους, λόγω της ανόδου των επιτοκίων και της ανατιμολόγησης του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων παρείχε η Alpha. Στις οικονομικές καταστάσεις χρήσης 2022, η διοίκηση του τραπεζικού ομίλου εκτιμά ότι για κάθε αύξηση επιτοκίων κατά 200 μονάδες βάσης, τα καθαρά έσοδα από τόκους της τράπεζας μπορούν να αυξηθούν κατά 15% με 20%. Υπό την αίρεση, βέβαια, ότι η αναπροσαρμογή στα επιτόκια καταθέσεων θα παραμένει εντός του προϋπολογισμένου εύρους.

ΤΕΝΕΡΓ: Σε φάση εγκρίσεων από την επενδυτική επιτροπή (investment committee) της First Sentier και από την επιτροπή χορηγήσεων (credit committee) της Εθνικής ακούγεται ότι βρίσκεται η δομή χρηματοδότησης της φερόμενης συμφωνίας εξαγοράς του 65% της ΤΕΝΕΡΓ από τους Αυστραλούς.

ΤΕΝΕΡΓ ΙΙ: Εφόσον οι παραπάνω πληροφορίες επιβεβαιωθούν ( σ.σ. αν το deal «ναυαγήσει» θα πρόκειται για το απόλυτο…φάντασμα καθώς δεν υπάρχει ούτε μια ανακοίνωση που να επιβεβαιώνει ότι υπήρξαν συζητήσεις, exclusivity και ούτω καθ’ εξής), ανακοινώσεις ενδέχεται να διενεργηθούν κατά το δεύτερο μισό του μήνα. Η δομή της χρηματοδότησης θα πρέπει προηγουμένως να εγκριθεί και από τις Πειραιώς, Alpha, Eurobank, οι οποίες θα συμμετάσχουν στο κοινοπρακτικό δάνειο προς τη First Sentier.

ΤΕΝΕΡΓ ΙΙΙ: Η δομή συναλλαγής δεν έχει αλλάξει. Εφόσον συμφωνηθεί η χρηματοδότηση και κλείσει η συμφωνία, οι Αυστραλοί θα πάρουν σε πρώτη φάση το 65%. Βάσει της συμφωνίας η ΓΕΚ θα παραμείνει με ως 35% για μερικά χρόνια, ενεργώντας από κοινού και συντονισμένα με τη FS ( Απελεύθερος 24 Μαρτίου)

ΕΛΛΑΚΤΩΡ- INKAT: Βάσει της σύμβασης αγοραπωλησίας, μεταξύ ΕΛΛΑΚΤΩΡ και Intrakat, η δεύτερη αναλαμβάνει την υποχρέωση να υποκαταστήσει την ΕΛΛΑΚΤΩΡ σε όλες τις εταιρικές εγγυήσεις, που έχει χορηγήσει η τελευταία υπέρ της ΑΚΤΩΡ. Στην περίπτωση που αυτό δεν καταστεί εφικτό, αναλαμβάνει την υποχρέωση αποζημίωσης της ΕΛΛΑΚΤΩΡ, για οποιαδήποτε ζημιές τυχόν υποστεί στο πλαίσιο των εγγυήσεων.

ΕΛΛΑΚΤΩΡ-INKAT II: Προβλέπεται, επίσης, σύναψη ενεχύρου επί του 50% των μετοχών της ΑΚΤΩΡ υπέρ ΕΛΛΑΚΤΩΡ, για εξασφάλιση της απαίτησης των 114 εκατ. ευρώ. Η υποθήκη θα αίρεται σταδιακά με κάθε αποπληρωμή δόσης από την Intrakat ( σ.σ. προβλέπεται σταδιακή αποπληρωμή των 114 εκατ. ευρώ σε βάθος 19 μηνών). Ο όμιλος ΕΛΛΑΚΤΩΡ δικαιούται αποζημίωσης 10 εκατ. ευρώ, στην περίπτωση που η Ε.Α δεν εγκρίνει τη μεταβίβαση της ΑΚΤΩΡ ή την εγκρίνει με όρους μη αποδεκτούς από την Intrakat.

ΓΕΚ-Καζίνο Ελληνικού: Σε αύξηση κεφαλαίου, ύψους 8 εκατ. ευρώ, προχώρησε η Integrated Resort Complex Ελληνικού (IRC Ελληνικού). Η ΑΜΚ διενεργήθηκε για να καλυφθεί η δόση, την οποία πρέπει να καταβάλει –ως- τον Σεπτέμβριο στην Ελληνικό ΑΕ, για το δεύτερο έτος παραχώρησης της έκτασης στο Ελληνικό. Πέρσι, κατέβαλε το ποσό των 5 εκατ. ευρώ. Φέτος, θα είναι υψηλότερη καθώς το ενοίκιο ως την έναρξη λειτουργίας του συγκροτήματος καζίνο βαίνει κλιμακούμενο.

ΟΛΠ: «Αδύναμο», σύμφωνα με τη διοίκηση, το Α΄ τρίμηνο του έτους σε διακίνηση φορτίων, αλλά η εταιρεία βελτίωσε τα περιθώρια κέρδους, εξέλιξη που αντισταθμίζει, σε ένα βαθμό, την επίπτωση στα αποτελέσματα. Υπενθυμίζεται ότι ήδη από το Β΄ εξάμηνο του 2022 παρατηρείται πτώση (15,2%) στη διακίνηση εγχώριου φορτίου από το λιμάνι του Πειραιά.

Τιτάν: Για να χρηματοδοτηθεί το προμέρισμα «μαμούθ» των 502 εκατ. ευρώ, που έδωσε η ΑΕ Τσιμέντων Τιτάν στη μητρική Titan Cement International (Απελεύθερος 29 Μαρτίου) εκδόθηκε, πέρσι, από την εν Ελλάδι εταιρεία ομολογιακό δάνειο 120 εκατ. ευρώ, που καλύφθηκε από την Πειραιώς.

Πειραιώς-Strix: Αδελφάκι απέκτησε η Strix Holdings GP, εταιρεία που ελέγχεται κατά 100% από την Πειραιώς, αλλά τελεί υπό τη διαχείριση της Blantyre Capital. Ειδικότερα, ιδρύθηκε η Strix Holdings NC LP με μοναδικό μέτοχο- πάλι- την Πειραιώς. Στη νέα εταιρεία μεταβιβάστηκαν από την ομόσταυλη Strix Holdings GP οι συμμετοχές σε Piraeus Equity Partners, Euroterra, Rebicat, ΕΥΡΩΑΚ και Ημιθέα ΜΑΕ.

Πειραιώς-Strix II: Δηλαδή, οι συμμετοχές σε Ημιθέα (Ερρίκος Ντυνάν) και Euromedica καθώς και μια σειρά εταιρειών με ακίνητα. Η μεταφορά αποτυπώθηκε στις 31 Δεκεμβρίου 2022, μέσω αναταξινόμησης λογιστικής αξίας 246 εκατ. ευρώ, μεταξύ των επενδύσεων της τράπεζας στην Strix Holdings LP και στη Strix Holdings NC LP. Δεν αναγνωρίστηκε κέρδος ή ζημιά.

Πειραιώς-Strix IIΙ: Παρεμπιπτόντως, η Πειραιώς έχει δεσμευτεί, έναντι της Strix GP, ότι ορισμένα non core business assets, συνολικής λογιστικής αξίας 157 εκατ. ευρώ, που περιλαμβάνονται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της τράπεζας θα τεθούν υπό επαγγελματική διαχείριση ως την 23η Ιουνίου 2023. Ακούμε ότι πρόκειται για τα σερβικά εργοστάσια, που θα μεταβιβαστούν από την ΕΒΖ στην Πειραιώς στο πλαίσιο υλοποίησης της συμφωνίας εξυγίανσης για τη Ζάχαρη.

Αποποίηση ευθύνης: Τα αναγραφόμενα στη στήλη αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικών πληροφοριών, που προσφέρονται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να εκληφθούν, ως επενδυτική συμβουλή ή πρόταση, προσφορά ή προτροπή, για οιαδήποτε πράξη αγοράς/πώλησης μετοχών ή άλλων κινητών αξιών.203 views0 comments
bottom of page