top of page

Το spin-off σε ΜΥΤΙΛ, οι εναλλαγές σε ΤΕΝΕΡΓ και ο Πάρης κερνά.. σε ΜΟΤΟ.


Μπορεί η κυβέρνηση να αισθάνεται ικανοποιημένη από τον επικοινωνιακό χειρισμό της επίθεσης στις τράπεζες, σε επίπεδο, όμως, τακτικής μάλλον παίρνει χαμηλό βαθμό. Σε μη κεντρικά κατευθυνόμενες οικονομίες δεν καλείς/υποχρεώνεις τις τράπεζες να ανεβάσουν εν χορώ τα επιτόκια καταθέσεων, ούτε να μειώσουν – επίσης μαζικά- τις χρεώσεις.

Αν το κάνεις εγείρεις θέματα ανταγωνισμού ή δίνεις πεδίο σε οποιαδήποτε –ξένη- τράπεζα να θέσει θέμα ανταγωνισμού στην DG Comp. Επίσης, προκαλείς, αναίτια, τη δυσαρέσκεια του επόπτη, τον οποίο θα ικετεύσεις να κάνει τα στραβά μάτια, ώστε να μη θεωρήσει αβέβαιης είσπραξης τα δάνεια των οικονομικά ευάλωτων, που θα τύχουν νέας στήριξης.

Τέλος, δεν γράφει καλά ότι θέμα συνεισφοράς των τραπεζών στην κοινωνία εγέρθηκε, μόνο σε Ισπανία και Ελλάδα. Στις δύο χώρες, δηλαδή, των οποίων οι τράπεζες κατέχουν τις τελευταίες θέσεις στον –άτυπο- πίνακα δεικτών κεφαλαιακής επάρκειας. Ευτυχώς για μας οι Ισπανοί τράβηξαν άτσαλα το σχοινί και αποτελούν υπ’ αριθμόν ένα υποψήφιο για …μαύρο πρόβατο.

Τράπεζες- NPEs: Εφόσον την πληρώσουν οι Ισπανοί ( ή και κανείς), τα NPEs δεν θα αυξηθούν, ούτε οι προβλέψεις. Αρκεί να μην υπάρχει καμία τροποποίηση στους όρους της δανειακής σύμβασης, που να επηρεάζει το Net Present Value. Θα ακολουθήσει αξιολόγηση της δυνατότητας του δανειολήπτη να αποπληρώσει το δάνειο, μετά το πέρας –και- της νέας στήριξης.

ΣΥΡΙΖΑ- δανειολήπτες: Στην Κουμουνδούρου ….έχουν φάει το καπέλο τους, με την ευχέρεια, που παρείχαν οι συνθήκες στην κυβέρνηση Μητσοτάκη να ασκεί δικής τους έμπνευσης πολιτικές ( επιδόματα, επιδοτήσεις), με πολύ περισσότερο χρήμα σε σχέση με αυτό που μπορούσε να διαθέσει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ.

Όσοι υπήχθησαν στο Γέφυρα 1 και θα συνεχίσουν με στήριξη δόσης από τις τράπεζες θα κλείσουν τριετία με κάποιον άλλον να τους πληρώνει τμήμα της δόσης.

ΤΕΝΕΡΓ: Η στήλη δυσκολεύεται να παρακολουθήσει τις απότομες εναλλαγές φημών ( από το ναυάγιο της περασμένης εβδομάδας πήγαμε στο τυποθήτω για την ανακοίνωση). Η συζήτηση για τη χρηματοδότηση μέρους του τιμήματος από σχήμα εγχώριων τραπεζών, με επικεφαλής την ΕΤΕ, βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη. Υπάρχει στόχος να ολοκληρωθεί πριν τα Χριστούγεννα, αλλά δείχνει αισιόδοξος.

ΤΕΝΕΡΓ ΙΙ: Δεν απαιτείται να προηγηθεί ενδεχόμενης συμφωνίας η ενεργοποίηση του stock option ( σ.σ. δωρεάν διάθεση ως 2,5 εκατ. νέων μετοχών σε Περιστέρη, άλλα εκτελεστικά μέλη Δ.Σ και ανώτερα στελέχη).

ΜΥΤΙΛ: Σύντομα, όπως ακούμε, ο όμιλος θα ανακοινώσει τον σχεδιασμό για τη νέα δομή του. Σύμφωνα με όσα αντιλαμβάνεται η αγορά, η εισηγμένη θα διατηρήσει πάνω της τις δραστηριότητες σε Ενέργεια και Μεταλλουργία. Οι κατασκευές/παραχωρήσεις και άλλα non core business assets ( υπό τη νέα δομή) θα εισφερθούν σε θυγατρική/ές.

ΜΥΤΙΛ ΙΙ: Με αυτό τον τρόπο θα γίνει, αφενός πιο διαυγής η εικόνα της Μυτιληναίος, αφετέρου το –χαμηλό- περιθώριο των Κατασκευών δεν θα αλλοιώνει τις υπόλοιπες δραστηριότητες. Με τη νέα δομή καθίσταται ευχερέστερη η –παράλληλη- εισαγωγή σε ξένη αγορά (LSE).

Alpha: Ακόμη και αν ο Paulson διατηρήσει το ποσοστό του στα επίπεδα του 4,86% ( σ.σ. δεν υποχρεούται πλέον να ανακοινώνει κινήσεις), ο κύκλος του στην Alpha κλείνει. Μεγαλύτερος ιδιώτης μέτοχος, πλέον, με ποσοστό πέριξ του 6,5%, η Reggeborgh.

Public- τράπεζες: Ο ενιαίος, από τον Αύγουστο του 2020, όμιλος Public/Media Markt «έκαψε» ως και το τέλος του 2021 πολύ χρήμα. Ζημιές 2021 62 εκατ. ευρώ, ζημιές εις νέον 124 εκατ. ευρώ, αρνητικό κεφάλαιο κίνησης, ενώ εξαϋλώθηκε ΑΜΚ 50 εκατ. ευρώ, που διενεργήθηκε στο τέλος του 2021.

Η αρνητική καθαρή θέση (20,98 εκατ. ευρώ) σε επίπεδο ομίλου καλύφθηκε από την Olympia Group, τον περασμένο Ιούλιο, με κεφαλαιοποίηση απαίτησης 30,6 εκατ. ευρώ.

Public- τράπεζες ΙΙ: Με προσαρμοσμένα EBITDA 683 χιλ. ευρώ και υφιστάμενο καθαρό δανεισμό 40 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2021, οι τράπεζες δανείζουν τη Public με εγγύηση, είτε από Olympia Group ( Εθνική, Alpha), είτε από ΕΤΕπ (ΕΤΕ, Πειραιώς). Κάποιοι πήραν ως ενέχυρο αποθέματα ( Πειραιώς). Υπάρχουν και κάποιοι γενναίοι για μικρά ποσά (5 εκατ.) χωρίς τριτεγγυητή, αλλά με «αλμυρό» επιτόκιο (Euribor 3μήνου πλέον 3,9% μαζί με την εισφορά)

Μοτοδυναμική: Πενταετή σύμβαση παροχής υπηρεσιών προτείνε(τα)ι να υπογράψει με τη Μοτοδυναμική ο μεγαλομέτοχός της Πάρης Κυριακόπουλος. Η σύμβαση προβλέπει α)σταθερές ετήσιες ακαθάριστες αποδοχές 250 χιλ. ευρώ β) 50 χιλ. ευρώ ετησίως για τη συμμετοχή του στις συνεδριάσεις Δ.Σ., γ) 50 χιλ. ευρώ για κάλυψη δαπανών που προκύπτουν από την άσκηση καθηκόντων και ε) 50 χιλ. ευρώ για τη συμμετοχή του στο ιδιωτικό πρόγραμμα συνταξιοδότησης.

Επιπρόσθετα, μπορεί να πάρει ετήσιο bonus ως 250 χιλ. ευρώ και δωρεάν απόκτηση μετοχών ίσο με το 2,5% επί της προστιθέμενης αξίας της εταιρείας.

Μοτοδυναμική ΙΙ: Δεν έχουμε πρόχειρες τις συνολικές αμοιβές του τέως CEO και πολύπειρου Σ. Χατζίκου. Επίσης, δεν μπορούμε να έχουμε άποψη για το αν οι προτεινόμενες απολαβές Π. Κυριακόπουλου ξεφεύγουν ή όχι από τα δεδομένα εταιρείας και κλάδου.

Αποδεικνύεται, όμως, για άλλη μια φορά ότι τέτοιου είδους συναλλαγές, μεταξύ συνδεδεμένων μερών, δεν μπορεί να αναρτώνται μόνο στο ΓΕΜΗ, εφόσον υπάρχουν μέτοχοι μειοψηφίας. Οι τελευταίοι μπορούν ως τις 12 Δεκεμβρίου να αιτηθούν έκτακτης γενικής συνέλευσης για το θέμα, εφόσον φυσικά συγκεντρωθεί για το αίτημα τουλάχιστον 5% του μετοχικού κεφαλαίου.

Αποποίηση ευθύνης: Τα αναγραφόμενα στη στήλη αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικών πληροφοριών, που προσφέρονται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να εκληφθούν, ως επενδυτική συμβουλή ή πρόταση, προσφορά ή προτροπή, για οιαδήποτε πράξη αγοράς/πώλησης μετοχών ή άλλων κινητών αξιών.321 views0 comments
bottom of page