top of page

Τράπεζες: Γιατί «κλειδώνουν» μέρισμα 2023. Ο πήχης των 128,3 εκ. ευρώ για MIG και τα CO2 της ΔΕΗ

Η μεθοδολογία της πανευρωπαϊκής άσκησης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων (stress test) κρύβει ένα θετικό νέο για τις –εγχώριες- τράπεζες. Στο δυσμενές σενάριο, με το στατικό μοντέλο, επιλέχθηκε μια μάλλον ήπια μέθοδος για το roll-over του επιτοκιακού κόστους. Η αρχική πρόθεση EBA οδηγούσε σε σημαντική αύξηση του cost of funding, η οποία «έκαιγε» όλο σχεδόν το όφελος, σε επίπεδο καθαρών εσόδων από τόκους, από την αυτόματη ανατιμολόγηση του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων.

Η δουλειά, που έγινε, οδήγησε στην υιοθέτηση ηπιότερου σεναρίου. Έτσι, οι τράπεζες γλυτώνουν υπολογίσιμες μονάδες ( ως και 200 μ.β.), σε επίπεδο κεφαλαιακών δεικτών, στο δυσμενές σενάριο. Εξέλιξη που –θα- διευκολύνει τη διανομή μερίσματος χρήσης 2023. Διότι αν στο δυσμενές σενάριο οι δείκτες έβγαιναν/βγουν ζορισμένοι, ο SSM δεν θα είναι και τόσο …αβέρτος για να επιτρέψει τη διανομή. Θετικό, επίσης, για τις τράπεζες ότι στο δυσμενές σενάριο οι μακροοικονομικές παραδοχές προβλέπουν σωρευτική μείωση μόλις 6% στις τιμές των κατοικιών, κατά την τριετία 2023-25.

Πειραιώς-MIG: Η απόφαση της Πειραιώς να υποβάλει υποχρεωτική δημόσια προσφορά για την απόκτηση του συνόλου των μετοχών της MIG «ανάγκασε» να ασχοληθούν με την υπόθεση και όσους θεωρούσαν, ως χθες (σωστά), τη MIG ως τη… Bed&Bath του Χ.Α. Η Πειραιώς επίλεξε τη δημόσια προσφορά, αγοράζοντας το 3,85% της MIG από τη ΡΟΛΟΠΑΚ. Το έκανε, προφανώς, για να τελειώσει κάθε πρόσχημα μετοχικού ακτιβισμού, με ταμπακέρα το μοίρασμα γραμμών και πλοίων.

Πειραιώς-Attica Group: Η απόκτηση, όμως, του ελέγχου της MIG, κίνηση που απέφευγε συστηματικά επί σειρά ετών, εγείρει μια σειρά από ερωτήματα. Τι θα γίνει με τα δάνεια της MIG που εισέφερε στην Strix η Πειραιώς ((Απελεύθερος 21 Νοεμβρίου), εφόσον την ενοποιεί; Θα ολοκληρωθεί το προτεινόμενο debt to equity swap ή πάει στον …καιρό, μαζί με την παρεπόμενη δημόσια πρόταση της Strix στους μετόχους μειοψηφίας της Attica Group; Γιατί η Πειραιώς θα ξοδέψει περί τα 80 εκατ. ευρώ για να αγοράσει τη …Bed&Bath του Χ.Α;

Πειραιώς- NPEs: Ενδεχόμενος έλεγχος και ενοποίηση της MIG δεν αλλάζει, σύμφωνα με την Πειραιώς, τον σχεδιασμό debt to equity swap, μεταξύ Strix και MIG (Απελεύθερος 14 Δεκεμβρίου 2022). Είτε θα εγκριθεί στην επαναληπτική γενική συνέλευση, είτε αργότερα, εφόσον η πλευρά Ηλιόπουλου ζητήσει, ως δικαιούται, αναβολή 20 ημερών. Επομένως το NPE ratio εκτιμάται πως στο τέλος του 2022 θα διαμορφωθεί σε επίπεδα 7,1% με 7,3%.

MIG- Τιμή δημόσιας προσφοράς: Οι παραπάνω διαβεβαιώσεις θα καταστούν ισχυρές, εφόσον η τιμή της δημόσιας προσφοράς λάβει ως βάση την αποτίμηση της MIG, μετά τη θετική επίπτωση της προτεινόμενης ανταλλαγής χρέους με το 79,38% της Attica Group. Τον Δεκέμβριο, η MIG είχε ανακοινώσει ότι ως αποτέλεσμα της συναλλαγής θα εγγράψει –λογιστικό- κέρδος 88,7 εκατ. ευρώ σε επίπεδο ομίλου και τα ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους μετόχους μητρικής θα ανέλθουν σε 128,3 εκατ. ευρώ.

MIG- τιμή δημόσιας προσφοράς ΙΙ: Αν η Πειραιώς, εννοεί όσα λέει, η τιμή της δημόσιας προσφοράς θα αποτιμά το 100% της MIG τουλάχιστον 128,3 εκατ. ευρώ (0,136 ευρώ ανά μετοχή). Χθες έκλεισε με κεφαλαιοποίηση 120,6 εκατ. ευρώ.

Πειραιώς- πρόσθετο κόστος: Οι λόγοι για τους οποίους η Πειραιώς αναλαμβάνει πρόσθετο κόστος ( σ.σ. πιθανώς άνω των 46 εκατ. ευρώ) για να αγοράσει το «κουφάρι» της MIG, παραμένουν δυσδιάκριτοι. Πιθανώς, επειδή με αυτό τον τρόπο, εφόσον η MIG αποτιμηθεί με τουλάχιστον 128,3 εκατ. ευρώ, μειώνεται ο κίνδυνος νομικών διεκδικήσεων ως ουρά του δήθεν μετοχικού ακτιβισμού.

Πειραιώς- αξία MIG: Στις οικονομικές καταστάσεις 2018 το 32% της MIG αποτιμούνταν στα βιβλία της Πειραιώς με 21 εκατ. ευρώ. Άλλες πηγές αναφέρουν ότι το 2020 αποτιμάτο 60 εκατ. ευρώ. Οι δημοσιευμένες καταστάσεις 2022 και 2021 της Πειραιώς δεν αναφέρουν αποτίμηση.

Πειραιώς- ΜΟΔ MIG: Η μετατροπή του ΜΟΔ έκδοσης MIG από τη Strix στην οποία έχει εισφερθεί θα έλυνε μεν το θέμα με μη πρόσφορο, όμως, τρόπο. Αφενός επειδή η εκκίνηση όλης της υπόθεσης έγινε για να μειωθεί το NPE ratio της τράπεζας, αφετέρου επειδή μετά από ενδεχόμενη μετατροπή η Strix θα έπρεπε να υποβάλει δημόσια πρόταση σε MIG και εν συνεχεία σε Attica και πιθανώς ΑΝΕΚ ( σ.σ. εφόσον εγκριθεί γρήγορα από Ε.Α. το σχέδιο διάσωσης).

MIG- Ηλιόπουλος: Νόημα να μπει σε ανταγωνισμό ο Ηλιόπουλος με τη Πειραιώς, αγοράζοντας πάνω από τη τιμή της δημόσιας προσφοράς δεν προκύπτει. Έχει μεν υπερκέρδη από τις ναυτιλιακές δραστηριότητες αλλά όχι για πέταμα…

ΔΕΗ: Όλο και συχνότερα, τον τελευταίο καιρό, γράφεται ότι η ΔΕΗ δεν έπιασε το στόχο μείωσης CO2 πέρσι και θα ενεργοποιηθεί το σχετικό πέναλτι στο κουπόνι του ευρωομολόγου. Η αλήθεια είναι ότι η διοίκηση της ΔΕΗ έχει προϊδεάσει από τις οικονομικές καταστάσεις Α΄ εξαμήνου 2022, σημειώνοντας ότι ανέμενε για το Β εξάμηνο σημαντική αύξηση δαπανών για δικαιώματα εκπομπών CO2, σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο. Προϋπολόγιζε, δε, το σύνολο των δικαιωμάτων εκπομπών CO2 για το 2022 σε 14,12 εκατ. τόνους.

Επισημαίνεται ότι οι εκπομπές CO2 του έτους 2022 θα θεωρούνται οριστικές μόνο τον Μάρτιο 2023, όταν ολοκληρωθούν οι σχετικές εκθέσεις από διαπιστευμένους φορείς ελέγχου.

ΕΧΑΕ: Μετά από ένα χρόνο η Amber Capital μείωσε τη θέση της στη μετοχή. Στο 4,65% από 5,02%, που είχε ανακοινώσει στις 13 Ιανουαρίου 2022.

Υ.Γ.: Μέσα σε ένα δίμηνο πήξαμε στις δημόσιες προτάσεις ή στην υποχρέωση για υποβολή δημόσιας πρότασης. Πλαίσιο, Attica Group, ΚΛΜ και MIG.

Αποποίηση ευθύνης: Τα αναγραφόμενα στη στήλη αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικών πληροφοριών, που προσφέρονται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να εκληφθούν, ως επενδυτική συμβουλή ή πρόταση, προσφορά ή προτροπή, για οιαδήποτε πράξη αγοράς/πώλησης μετοχών ή άλλων κινητών αξιών.156 views0 comments
bottom of page