top of page

Άμεσα προμέρισμα από MOH. Η Trade Estates, οι δωρεάν μετοχές και ο Β. Φουρλής. Η άμυνα των τραπεζώνΣύμφωνα με τις συγκλίνουσες εκτιμήσεις, οι ευρωπαϊκές μετοχές αναμένεται να δεχθούν νέο γύρο πίεσης, μετά την επί τα χείρω αναθεώρηση της ΕΚΤ για το ρυθμό ανάπτυξης, το 2023-24 ( 0,9% και 1,9%) και την πορεία του πληθωρισμού.

Ο λόγος είναι απλός: θα –πρέπει να- ακολουθήσει, το επόμενο διάστημα, μπαράζ αναθεωρήσεων εταιρικής κερδοφορίας από διοικήσεις και αναλυτές, λόγω της σημαντικής συρρίκνωσης των εκτιμήσεων οικονομικής μεγέθυνσης. Υπάρχει, δε, ο κίνδυνος νέας δυσμενούς αναθεώρησης από ΕΚΤ, σε συνάρτηση με την εξέλιξη της ενεργειακής κρίσης.

Το Χ.Α, ως «ρηχή» αγορά, εξαρτάται σημαντικά από τη- γενική- διάθεση ανάληψης ρίσκου. Σε τέτοιο κλίμα για ευρωπαϊκή οικονομία και assets είναι δύσκολο για τους επενδυτές να βάλουν «φρέσκο» χρήμα, ακόμη και αν πιστεύουν στην «ελληνική εξαίρεση». Πιστεύουν,δηλαδή, ότι η ελληνική οικονομία, παρά την ύφεση/στασιμοπληθωρισμό στην Ευρώπη και την πολιτική αβεβαιότητα, θα μεγεθυνθεί το 2023 με ικανοποιητικό ρυθμό.


Τράπεζες: «Καρδιά» του story της «ελληνικής εξαίρεσης» είναι οι τράπεζες. Την ώρα που η ΕΚΤ αύξανε τα επιτόκια κατά 0,75%, στελέχη των εγχώριων τραπεζών εξηγούσαν σε επενδυτές στο Λονδίνο, στο περιθώριο του συνεδρίου της Goldman Sachs, τα αμυντικά τους πλεονεκτήματα.

Η οικονομία θα συνεχίσει να αναπτύσσεται το 2023 με ηπιότερο ρυθμό, τα τραπεζικά έσοδα θα αυξηθούν καθώς διευρύνεται το spread επιτοκίων χορηγήσεων/cost offunding και οι ανησυχίες για επιδείνωση της ποιότητας του ισολογισμού είναι μετριασμένες καθώς η κρίση βρίσκει τις τράπεζες χαμηλά στον πιστωτικό κύκλο.

Δύσκολα, πάντως, θα αυτονομηθούν, αν το κλίμα στις αγορές επιδεινωθεί. Το στοίχημα έγκειται στην αμυντικότερη συμπεριφορά. Στις πρώτες ερωτήσεις των ξένων το θέμα της πολιτικής αβεβαιότητας.  


MOH- Προμέρισμα: Μπροστά φέρνει τη διανομή προμερίσματος η Motor Oil. Η αγορά περίμενε ότι θα αποφασιζόταν, με τα αποτελέσματα Γ΄ τριμήνου. Ηεισηγμένη, όμως, καταχώρησε στο ΓΕΜΗ τις οικονομικές καταστάσεις Α΄ εξαμήνου, με σκοπό, όπως αναφέρει, τη διανομή προσωρινού μερίσματος.

Επομένως, περιμένουμε ανακοινώσεις.


ΟΠΑΠ: Αναθεώρησε το guidance για τα εκτιμώμενα EBITDA τρέχουσας χρήσης η διοίκηση σε 700 εκατ. ευρώ από 720 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για τη δεύτερη προσαρμογή καθώς αρχικά είχε δοθεί καθοδήγηση για EBITDA 720-740 εκατ. ευρώ.

Η μεταβίβαση στην Allwyn International του 36,75% των μετοχών, που κατέχει ο ΟΠΑΠ ( μέσω της ΟΠΑΠ Investments) στις εκτός Ελλάδος και Κύπρου επιχειρηματικές δραστηριότητες της Kaizen Gaming (Betano Business), μετατέθηκε για το Δ΄ τρίμηνο του έτους. Βάσει του SPA, ο ΟΠΑΠ θα λάβει τίμημα 50 εκατ. ευρώ καθώς και earn-out payments, με κριτήριο τις επιδόσεις των χρήσεων 2022-2024.

Τα έσοδα από τη μεταβίβαση μπορούν να στηρίξουν άλλη μια «βαριά» διανομή μερίσματος για τη χρήση 2022 ( σ.σ. πρόσθετο μέρισμα 1,20 ευρώ/μετοχή) εκτιμά η Eurobank Equities.


Quest: Η διοίκηση επανέλαβε το guidance, για μικρή αύξηση πωλήσεων και σταθερή κερδοφορία, φέτος, σε σχέση με το 2021.

Αυξημένα αποθέματα εμφάνισε ο όμιλος στις 30/6, ένδειξη ότι στους κλάδους «ατμομηχανή» (Υπηρεσίες Πληροφορικής, Εμπορική δραστηριότητα) δεν αναμένει σημαντική κάμψη της ζήτησης τους επόμενους μήνες.

Η προσθήκη της Intelli Solutions βελτιώνει τα περιθώρια κέρδους του κλάδου Πληροφορικής.

 

Σαράντης: Επιδόσεις χαμηλότερες από αυτές που ανέμεναν οι αναλυτές εμφάνισε στο εξάμηνο η Σαράντης, λόγω της πίεσης στα περιθώρια κέρδους ( μικτό, EBITDA, και EBIT) από την άνοδο πρώτων υλών, κόστους ενέργειας/ μεταφοράς.

Παρά την αύξηση πωλήσεων (+9,34%), τα EBITDAμειώθηκαν κατά 9,6% (22,58 εκατ.) και τα προ φόρων κέρδη κατά 19,64% (14,77 εκατ. ευρώ).


Trade Estates- δωρεάν μετοχές: Στην τακτική γενική συνέλευση της Trade Estates αποφασίστηκε δωρεάν διάθεση μετοχών στα στελέχη. Οι νέες μετοχές δεν θα υπερβαίνουν το 10% του μετοχικού κεφαλαίου, κατά την ημερομηνία απόφασης της γενικής συνέλευσης

Το πρόγραμμα χωρίζεται σε δύο σκέλη. Το πρώτο κινητροδοτεί την επίτευξη του στόχου εισαγωγής στο Χ.Α. Εφόσον επιτευχθεί, θα διατεθεί δωρεάν στους δικαιούχους το 1% των μετοχών της ΑΕΕΑΠ ( σ.σ. επί του μετοχικού κεφαλαίου, όπως θα έχει διαμορφωθεί μετά την εισαγωγή στο ΧΑ).

Εντύπωση προκαλεί ότι το 37% της σχετικής επιβράβευσης πάει στον πρόεδρο και το 28,5% στον διευθύνοντα σύμβουλο της Trade Estates. Σήμερα, ο Βασίλης Φουρλής κατέχει και τις δύο ιδιότητες. Στον Διευθυντή Επενδύσεων πάει το 9%.


Trade Estates –δωρεάν μετοχές II: Αντίστοιχη λογική διαπνέει και το πρόγραμμα μακροχρόνιας επιβράβευσης. Ο πρόεδρος του Δ.Σ θα λάβει το 40% του αριθμού των δωρεάν μετοχών, κάθε φορά που επιτυγχάνονται οι στόχοι για την περίοδο 2022-23 και τις χρήσεις 2024 και 2025. Ο CEO θα λάβει το 50% αντίστοιχα και τα λοιπά διευθυντικά στελέχη το 10%.

Το πρόγραμμα έχει διάρκεια 48 μηνών.


Φουρλής-Trade Estates: Η τακτική γενική συνέλευση της Trade Estates αποφάσισε, επίσης, τη μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου, κατά το ποσό των 34,7 εκατ. ευρώ, με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 2 ευρώ σε 1,60 ευρώ.

Σκοπός ο σχηματισμός ισόποσου ειδικού αποθεματικού.

 Αποποίηση ευθύνης: Τα αναγραφόμενα στη στήλη αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικών πληροφοριών, που προσφέρονται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να εκληφθούν, ως επενδυτική συμβουλή ή πρόταση, προσφορά ή προτροπή, για οιαδήποτε πράξη αγοράς/πώλησης μετοχών ή άλλων κινητών αξιών.268 views0 comments
bottom of page