top of page

Ψήνεται επιστροφή από Τιτάν; 10,41 εκ. σε στελέχη ΟΠΑΠ. Ο Ολλανδός πουλά σε τιμές Καλλιτσάντση

Τα στοιχεία Φεβρουαρίου της ΤτΕ έδειξαν νέα διεύρυνση του καθαρού επιτοκιακού περιθωρίου, επιβεβαιώνοντας την εκτίμηση για υπερκέρδη τραπεζών, κατά το Α΄ εξάμηνο της χρήσης ( Απελεύθερος 17 Μαρτίου). Το «πάγωμα» των επιτοκίων στα στεγαστικά κυμαινόμενου επιτοκίου επιβραδύνει περαιτέρω διεύρυνση, αλλά δεν τη σταματά. Αφενός αφορά μελλοντικές αυξήσεις επιτοκίων από ΕΚΤ, αφετέρου δάνεια με υπόλοιπο μόλις 27 δισ. ευρώ.

Η κρίσιμη μάζα βρίσκεται στα επιχειρηματικά κυμαινόμενου επιτοκίου, με υπόλοιπο χορηγήσεων της τάξης των 66 με 70 δισ. ευρώ ( σ.σ. με υπολογισμό ότι αποτελούν το 85% με 90% εταιρικών δανείων 78 δισ. ευρώ). Θα μπορέσουν οι τράπεζες να μετακυλήσουν μέρος έστω ενδεχόμενης νέας αύξησης επιτοκίων στις επιχειρήσεις; Για –πολύ- λίγο ακόμη ναι απαντούν οι ίδιοι οι τραπεζίτες. Πάνω από το 3,5% θα απορροφήσουν όλο το κόστος. Ήδη, οι επιχειρήσεις πιέζουν το spread να υποχωρήσει στα επίπεδα του 1,5% (Απελεύθερος 3 Απριλίου).

Επομένως, εντός του τρέχοντος τριμήνου, το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο αναμένεται να κορυφώσει. Τσούκου-τσούκου, δε, θα αυξάνονται, λόγω ανταγωνισμού, τα επιτόκια καταθέσεων. Άρα, σταδιακά το Β΄ εξάμηνο θα μειώνεται. Αλλά τα υπερκέρδη θα έχουν κατοχυρωθεί.

Τιτάν: Την πολιτική ανταμοιβής μετόχων, που έχει αποφασισθεί πέρσι και θα συνεχισθεί φέτος, θα φαντάρει, όπως πληροφορείται η στήλη η μεταφορά ρευστότητας 502 εκατ. ευρώ, με τη μορφή προμερίσματος, από τις θυγατρικές στη βελγική μητρική (Απελεύθερος 29 Μαρτίου).

Τιτάν ΙΙ: Υπενθυμίζεται ότι πέρσι αποφασίστηκε να διατεθεί, σταδιακά, στους μετόχους, μέσω επιστροφής και buyback, το ποσό των 200 εκατ. ευρώ. Στο παραπάνω πλαίσιο αποφασίστηκε πέρσι επιστροφή κεφαλαίου 0,50 ευρώ ανά μετοχή. Ακούγεται ότι ετοιμάζεται επιστροφή κεφαλαίου και φέτος, πέραν του προτεινόμενου μερίσματος χρήσης 2022 (0,60 ευρώ/ανά μετοχή). Net debt/EBITDA 2.4 x.

ΟΠΑΠ: Το ποσό των 10,41 εκατ. ευρώ προτείνει το Δ.Σ να μοιραστεί σε ανώτατα και ανώτερα διοικητικά στελέχη από τα κέρδη χρήσης 2022 (5,85 εκατ. ευρώ) και την υλοποίηση κατά 106,5% των στόχων του τριετούς προγράμματος παροχής κινήτρων 2020-22. Οι αποφάσεις στη γενική συνέλευση της 27ης Απριλίου.

ΟΠΑΠ ΙΙ: Επιπρόσθετα, προτείνεται η νέα πολιτική αποδοχών και το νέο τριετές (2023-25) πρόγραμμα παροχής κινήτρων. Η νέα πολιτική αποδοχών εισάγει μακροπρόθεσμου ορίζοντα δείκτες απόδοσης, όπως για παράδειγμα η άνοδος του περιθωρίου EBITDA στο 45% και της συνολικής απόδοσης στους μετόχους σε 40% και πρόσθετους δείκτες, όπως η ανάπτυξη της διαδικτυακής/on line δραστηριότητας (βαρύτητα 10%). Εισάγονται τέλος κριτήρια ESG (βαρύτητα 5%).

Το bonus του CFO θα αυξηθεί από 50% σε 75% του καθορισμένου μισθού - στόχου, με το 150% του σταθερού μισθού να μπορεί να αποκτηθεί κατ' ανώτατο όριο.

ΜΥΤΙΛ: Σειρά επενδυτών είδε στην Ν. Υόρκη η διοίκηση της Μυτιληναίος. Οι συναντήσεις και η αναβάθμιση από τη Fitch βοηθούν στο μεσοπρόθεσμο στόχο παράλληλης διαπραγμάτευσης στο LSE. Τα νέα –ιστορικά- υψηλά δείχνουν ότι την αγορά ουδόλως την απασχόλησε ο υψηλός φόρος που πλήρωσε η εταιρεία για την αποζημίωση Ε. Μυτιληναίου λόγω λύσης σύμβασης Γενικού Διευθυντή (Απελεύθερος 27 Μαρτίου). Με τα κέρδη να «αβγατίζουν», ο φόρος των 42,21 εκατ. ευρώ δεν προκάλεσε έκπληξη παρά μόνο στην αρμόδια εφορία…

Reggeborgh-MOH: Η τροποποίηση του put/call option, μεταξύ Reggeborgh και Motor Oil επί των μετοχών της ΕΛΛΑΚΤΩΡ ξεκίνησε να συζητείται τον Οκτώβριο του 2022, μαζί με τον επαναπροσδιορισμό της στρατηγικής ΕΛΛΑΚΤΩΡ. Η νέα στρατηγική προβλέπει, σύμφωνα με πληροφορίες, τον τεμαχισμό του ομίλου με πώληση όλων των υπόλοιπων δραστηριοτήτων πλην – προς ώρας- των Παραχωρήσεων. Η διαδικασία ξεκίνησε από το «βαρίδι» της ΑΚΤΩΡ και αναμένεται να συνεχισθεί με πώληση REDS σε Ολλανδούς και ΗΛΕΚΤΩΡ, 25% ΑΠΕ σε Motor Oil.

Reggeborgh- MOH II: Motor Oil και Reggeborgh συμφώνησαν να μειωθεί η εξάσκηση δικαιώματος πώλησης της πρώτης και αγοράς της δεύτερης σε 26 εκατ. μετοχές ΕΛΛΑΚΤΩΡ, κυριότητας MOH από 52 εκατ. τεμάχια που προέβλεπε η περσινή συμφωνία. Το αν σχετίζεται η τροποποίηση με το SPA για τη μεταβίβαση του 100% της ΑΚΤΩΡ θα φανεί. Μπορεί να σχετίζεται και με την πώληση του υπόλοιπου 25% της Άνεμος στην Motor Oil. H τιμή εξάσκησης του put/call option παρέμεινε σε 1,75 ευρώ ανά μετοχή.

Premia: Η διοίκηση προτάσσει τα αμυντικά χαρακτηριστικά του χαρτοφυλακίου επενδύσεων σε ακίνητα. Η μέση σταθμισμένη διάρκεια των μισθώσεων ανέρχεται σε 7,5 έτη, με περίπου το 69% των μισθωμάτων να υπόκειται σε αναπροσαρμογή –τουλάχιστον- βάσει πληθωρισμού. Το 55% του υφιστάμενου δανεισμού έχει σταθερό επιτόκιο 2,8% ενώ στο τέλος του 2022 το μεσοσταθμικό κόστος δανεισμού ανερχόταν σε 3,7%.

Ο δείκτης συνολικού δανεισμού προς το σύνολο των επενδύσεων (Loan to Value- LtV) στο 64,8% και ο δείκτης καθαρού δανεισμού προς σύνολο επενδύσεων (Net Loan to Value) σε 47,23%.

ΟΛΘ: Καθαρές ταμειακές ροές 27,7 εκατ. ευρώ παρήγαγε πέρσι ο ΟΛΘ με αποτέλεσμα τα ταμειακά διαθέσιμα να ανέλθουν σε 93,8 εκατ. ευρώ. Πρόταση για διανομή μερίσματος 1,45 ευρώ ανά μετοχή. Η διαφοροποίηση του μείγματος πωλήσεων και η αύξηση των εξόδων πίεσε το περιθώριο EBITDA στο 41,97% από το 45,16% το 2021.

REDS: Ολοκληρώθηκε η πώληση ακινήτου 7.974 τ.μ. στη Ρουμανία έναντι τιμήματος 11,4 εκατ. ευρώ. Πώληση με το ίδιο ακριβώς τίμημα (11,4 εκατ. ευρώ) είχε συμφωνήσει η διοίκηση Καλλιτσάντση τέλη του 2019. Υπό το παραπάνω πρίσμα δεν το λες και επιτυχία ότι τρία χρόνια μετά πωλήθηκε το ακίνητο με το ίδιο τίμημα.

Επιπρόσθετα, συνάφθηκε προσύμφωνο για το όμορο ακίνητο ιδιοκτησίας Reds με τον ίδιο αγοραστή έναντι τιμήματος 1,6 εκατ. ευρώ. Η πώληση διενεργείται με κέρδος 5,7 εκατ. ευρώ.

Αποποίηση ευθύνης: Τα αναγραφόμενα στη στήλη αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικών πληροφοριών, που προσφέρονται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να εκληφθούν, ως επενδυτική συμβουλή ή πρόταση, προσφορά ή προτροπή, για οιαδήποτε πράξη αγοράς/πώλησης μετοχών ή άλλων κινητών αξιών.198 views0 comments
bottom of page