top of page

Οι ΑΕΕΑΠ, το υψηλό LTV και οι επιπτώσεις. Νέα οικιστικά project από Lamda. Βιαστήκαμε για Μουνδρέα;Ξεκίνησε η περίοδος ανακοίνωσης εταιρικών αποτελεσμάτων Γ΄ τριμήνου σε ΗΠΑ. Το αν θα υπάρξουν αναθεωρήσεις εταιρικής κερδοφορίας από μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους θα κρίνει την βραχυπρόθεσμη πορεία της Wall Street. Η επικρατούσα άποψη είναι ότι η πτώση θα συνεχισθεί, παρά τις απώλειες 10% από τα πρόσφατα υψηλά.

Υπενθυμίζεται ότι η απουσία αναθεωρήσεων, κατά την περίοδο ανακοίνωσης αποτελεσμάτων Β΄ τριμήνου, πυροδότησε το καλοκαιρινό bear market rally. Ως τώρα, σοβαρή αρνητική έκπληξη από τις εταιρείες τεχνολογίας δεν έχει προκύψει. Ανακοινώνονται, όμως, όλο και πιο συχνά, κινήσεις περικοπών κόστους. Πρώιμη ένδειξη για την εξέλιξη της κερδοφορίας.

Στην Ευρώπη η κατάσταση είναι διαφορετική. Σειρά κλάδων είχαν επίπτωση στην κερδοφορία Β΄ τριμήνου, οι καθοδηγήσεις/εκτιμήσεις εταιρικής κερδοφορίας για το σύνολο της χρήσης και το 2023 έχουν αναθεωρηθεί επί τα χείρω, οι κεφαλαιοποιήσεις έχουν υποχωρήσει ακόμη και σε χαμηλά 5ετίας-7ετίας. Με την ύφεση, όμως, να πλανάται πάνω από την ευρωπαϊκή οικονομία, οι εκτιμήσεις κερδοφορίας ενδέχεται να αναθεωρηθούν εκ νέου.


Παγκρήτια:. Όταν απέσυραν οι Μπάκος- Καύμενάκης το έτσι και αλλιώς σύντομο ενδιαφέρον τους για την Παγκρήτια, κύκλοι τους εκτιμούσαν ότι δεν πρόκειται να συγκεντρωθούν περισσότερα από 35 εκατ. ευρώ, μέσω της άσκησης δικαιωμάτων και της προεγγραφής για αδιάθετες.

Δικαιώθηκαν και δεν ήταν δύσκολο. Η πλευρά Σάλλα (Lyktos) είχε διαμηνύσει, μέσω διαρροών, ότι δεν θα ασκήσει δικαιώματα, περιμένοντας να εκπληρωθούν οι όροι της, ενώ οι Κρητικοί δεν επιδείκνυαν ζωηρό ενδιαφέρον συμμετοχής.


Παγκρήτια ΙΙ: Το θέμα, εξ αρχής, ήταν, αν βρεθεί στρατηγικός επενδυτής, ο οποίος θα απορροφήσει μεγάλο αριθμό αδιάθετων. Παρά τα αναγραφόμενα, στρατηγικός δεν μπορεί να είναι ο Μουνδρέας.

Ο εφοπλιστής φέρεται να απέκτησε, μέσω της Green Hydepark Investment Ltd, το 7,9% της Παγκρήτια από τον Θ. Αγγελόπουλο. Αν ασκούσε το σύνολο των δικαιωμάτων του ( σ.σ. κατέχει 6,25 εκατ. μετοχές) θα έβαζε 7,8 εκατ. ευρώ. Φέρεται, όμως, να έβαλε περίπου τα μισά.

Παρατάθηκε ως τις 27 Οκτωβρίου η περίοδος διάθεσης αδιάθετων.


Lamda: Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου έχει αύριο η Lamda. Μαθαίνουμε ότι στα θέματα περιλαμβάνεται η εξέταση του ενδεχόμενου να έρθει και άλλο οικιστικό project μπροστά ( σ.σ. στα έργα πρώτης 5ετίας). Από σχεδιασμό και πλάνα μια χαρά πάμε.


ΑΕΕΑΠ: Ο λόγος δανεισμού προς αξία επενδύσεων σε ακίνητα (L.T.V) στις μεγάλες ΑΕΕΑΠ προσεγγίζει πλέον το 50% ή κινείται ελαφρώς υψηλότερα αυτού. Όλες, δε, προχώρησαν στις 30/6 σε αναπροσαρμογή αξίας ακινήτων σε εύλογη αξία. Επομένως, ο παρονομαστής είναι επικαιροποιημένος.

Με δεδομένο ότι πρόκειται για κλάδο έντασης κεφαλαίου, η διαμόρφωση του L.T.V σε αυτά τα επίπεδα σηματοδοτεί ενδιαφέρουσες αλλαγές.


ΑΕΕΑΠ ΙΙ: Οι περισσότερες δανειακές συμβάσεις των ΑΕΕΑΠ έχουν ως covenant L.T.V ratio στα επίπεδα του 55%. Τελούμε, δε, εν μέσω αύξησης επιτοκίων από τις κεντρικές τράπεζες και επομένως αύξηση του κόστους δανεισμού.

Σε μια ΑΕΕΑΠ με L.T.V 50%, οι τράπεζες δύσκολα θα χρηματοδοτήσουν νέο project αγοράς/ανάπτυξης ακινήτου, αν η εταιρεία δεν βάζει υψηλή ίδια συμμετοχή ( σ.σ. 40% με 50% της επένδυσης).


ΑΕΕΑΠ ΙΙΙ: Η παραπάνω παράμετρος, σε συνδυασμό με την αύξηση του κόστους χρήματος, την αβεβαιότητα για την πορεία της οικονομίας και τη μείωση των yields, αναμένεται ότι θα οδηγήσει σε πιο ήπιες κινήσεις, το 2023, σε σχέση με τη διετία 2021-22.

Σε κάποιους μάλιστα τομείς, όπως η ανέγερση συγκροτημάτων γραφείων, που πλήττονται και από το αυξημένο κατασκευαστικό κόστος ενδέχεται να έχουμε πτώση νέας δραστηριότητας ( σ.σ. τα υφιστάμενα projects θα συνεχιστούν).


Premia-Noval: Το υψηλότερο LTV ratio στις 30/6 είχε η Premia με 74,95% ( σ.σ. στη μητρική φθάνει στο 110%). Αν αφαιρεθούν, βέβαια τα ταμειακά διαθέσιμα (net LTV) διαμορφώνεται σε 41,56%. Διαθέτει το πλεονέκτημα του retail bond (57% δανεισμού) με σταθερό επιτόκιο (2,8%) και χωρίς καταβολή δόσεων κεφαλαίου για άλλα 4 έτη.

Ακολουθεί η Noval ( 52%), η οποία, όμως, πέραν του retail bond έχει ένα ακόμη πλεονέκτημα: κάποιες από τις δανειακές της συμβάσεις ( π.χ. ομολογιακά για River West- IKEA- River West Open) ενέχουν, ως χρηματοοικονομικό δείκτη, LTV μικρότερο του 75%. Αν αφαιρεθούν τα ταμειακά διαθέσιμα (119,5 εκατ. ευρώ στις 30/6) ο δείκτης υποχωρεί αισθητά.


Prodea-Trastor: Ακολουθούν Prodea με 50,9% και Trastor με 49,8%. Στη Prodea, αν αφαιρεθούν από το δανεισμό τα ταμειακά διαθέσιμα, ο δείκτης (net LTV) βελτιώνεται σημαντικά και διαμορφώνεται στο 42,6%. Στην Trastor πέφτει ελαφρά στο 45,6%.

Η BRIQ με LTV 26,9% βρίσκεται στην καλύτερη θέση.
Αποποίηση ευθύνης: Τα αναγραφόμενα στη στήλη αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικών πληροφοριών, που προσφέρονται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να εκληφθούν, ως επενδυτική συμβουλή ή πρόταση, προσφορά ή προτροπή, για οιαδήποτε πράξη αγοράς/πώλησης μετοχών ή άλλων κινητών αξιών.221 views0 comments
bottom of page