top of page

Η Volton, οι «τσιμπημένες» εξαγορές και η Πειραιώς. Η ουρά του Alpha- Dimand και η επιστροφή της ΑΣΤ

Οι συνεχιζόμενες αγορές από ξένους στους τίτλους Eurobank και ΕΤΕ, που πλησιάζουν, σε επίπεδο p/tbv, τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, δείχνουν πιθανώς ότι κάποιοι εξ όσων ξεκίνησαν την χρονιά ως υποεπενδυμένοι, υποχρεώνονται να αυξήσουν έκθεση, κυνηγώντας τιμές. Αν ισχύει, ζούμε την πλήρη επιβεβαίωση του contrarian, στην αρχή της χρονιάς, σεναρίου ( Απελεύθερος 9 Ιανουαρίου). Εξ ου και η ανατροφοδότηση της δυναμικής.

Όσοι αυξάνουν έκθεση, στις τρέχουσες αποτιμήσεις, δεν έχουν και πολλές επιλογές στο Χ.Α. Εικάζουν βάσιμα ότι οι εγχώριες συστημικές τράπεζες θα ανακοινώσουν εντυπωσιακά αποτελέσματα Δ’ τριμήνου, σε επίπεδο καθαρών εσόδων από τόκους και καθαρού επιτοκιακού περιθωρίου, όπως συμβαίνει ως τώρα με όλες τις τράπεζες της ευρωπεριφέρειας. Ως εκ τούτου, στις τρέχουσες αποτιμήσεις οι μετοχές τους παραμένουν ελκυστικές (Απελεύθερος 10 Φεβρουαρίου).

Αν δεν μεσολαβήσει, διεθνώς, δραστική μείωση στη διάθεση ανάληψης ρίσκου, η επανεκτίμηση αξίας στις τράπεζες εκτιμάται ότι θα έχει ολοκληρωθεί, ως τη δημοσίευση αποτελεσμάτων. Μπορεί και νωρίτερα, αν προηγηθεί προκήρυξη εκλογών ή διενεργηθεί placement από μεγαλομέτοχο. Υπάρχει τέλος και η απειλή Σταικούρα, για επιβολή έκτακτου φόρου στα (υπερ)κέρδη τραπεζών, την οποία, όμως, δεν «αγοράζει» κανείς καθώς θα άνοιγε από το πουθενά θέμα DTC, με έναν επόπτη προβληματισμένο από τις προεκλογικού χαρακτήρα κυβερνητικές παρεμβάσεις.

Alpha-Skyline: Η μεταβίβαση του 65% της Skyline Real Estate σε P&E Investments (Joint Venture των Dimand και Premia) αναμένεται να ολοκληρωθεί τον προσεχή Ιούνιο. Μέχρι τότε εκτιμάται ότι θα έχουν εισφερθεί στη Skyline Real Estate (SPV του ομώνυμου χαρτοφυλακίου) και άλλα ακίνητα, με αποτέλεσμα το μετοχικό της κεφάλαιο να ξεπεράσει τα 200 εκατ. ευρώ από 122 εκατ. ευρώ σήμερα. Τα εναπομείναντα ακίνητα θα εισφερθούν, μέσω μιας ή περισσοτέρων ΑΜΚ, με συνδυασμό κάλυψης εις είδος και μετρητά. Η Alpha θα εισφέρει ακίνητα και η πλευρά Dimand/Premia θα βάζει μετρητά, ώστε το ποσοστό της να μην υποστεί αραίωση.

ΑΣΤΑΚ: Η διαδικασία μεταβίβασης των ακινήτων της σε άλλες εταιρείες του ομίλου Alpha Bank ολοκληρώνεται ( Απελεύθερος 29 Δεκεμβρίου). Επομένως, πλησιάζει η ώρα για νέα επιστροφή κεφαλαίου καθώς η εταιρεία έχει δηλώσει τη σχετική πρόθεσή της από τον περασμένο Αύγουστο (Απελεύθερος 24 Αυγούστου). Προς το παρόν ο σχεδιασμός προβλέπει διατήρηση της στο ΧΑ. Οι οριστικές αποφάσεις θα ληφθούν αργότερα, με βάση την πρόοδο της διαχείρισης των ακινήτων Skyline και την ικανότητά της να αυξάνει τα έσοδα από τρίτους.

Πειραιώς-Attica Group: Η Πειραιώς, αφ’ ότου ξεπέρασε το 51% της MIG υποχρεούται να υποβάλει δημόσια πρόταση και στη θυγατρική της MIG, Attica Group. Εφόσον, όμως, έχει μεσολαβήσει έγκριση από το σώμα των μετόχων της MIG του debt to equity swap με τη Strix, θα είναι δημόσια πρόταση για να …βγει από την υποχρέωση,. Υπενθυμίζεται ότι, εφόσον εγκριθεί η ανταλλαγή, η Strix θα υποχρεωθεί να υποβάλει δημόσια προσφορά στα 2,59 ευρώ ανά μετοχή. Η δε Strix έχει ενέχυρο επί του συνόλου των μετοχών Attica ως εξασφάλιση των δανείων της MIG.

ΓΕΚ: Τριτεγγυητής σε ομολογιακό, ύψους 30 εκατ. ευρώ, που εκδίδει η ΗΡΩΝ Ενεργειακή μπαίνει η ΉΡΩΝ Βοιωτίας ΙΙ. Αμφότερες ελέγχονται κατά 100% από τη ΓΕΚ. Το ομολογιακό θα καλυφθεί εξ ολοκλήρου από την Alpha Bank.

Volton-Μπάκοι: Το Καλοκαίρι του 2021, την ώρα που προετοιμαζόταν ή έτρεχε η ΑΜΚ της ΕΛΛΑΚΤΩΡ, η Desol Ενεργειακή ΕΠΕ, εταιρεία συμφερόντων των οικογενειών Μπάκου- Καϋμενάκη ( ιδιοκτήτες Νικόλαος Μπάκος και Αλεξάνδρα Καϋμενάκη) πώλησε στη ΚΕΝ ΑΕ, 100% θυγατρική της Volton δύο αιολικά πάρκα, αθροιστικής εγκατεστημένης ισχύος 10,8 MW (Απελεύθερος 31 Ιανουαρίου). Το τίμημα ανήλθε σε 16,5 εκατ. ευρώ. Εξ αυτών τα 15,2 εκατ. ευρώ ήταν δάνειο της Πειραιώς.

Volton-Μπάκοι ΙΙ:Η ΕΝΤΕΚΑ Αιολική εξαγοράστηκε έναντι 7,9 εκατ. ευρώ από τη Volton Air Eleven, θυγατρική της ΚΕΝ ΑΕ. Είχε, στο τέλος του 2020, καθαρό δανεισμό 7,4 εκατ. ευρώ. Ήτοι, η εταιρεία αποτιμήθηκε ( enterprise value) σε 15,3 εκατ. ευρώ ή 1,41 εκατ. ευρώ ανά MW εγκατεστημένης ισχύος. Επιπρόσθετα, η Desol πούλησε, επίσης, στην Volton Air Drag ( θυγατρική της ΚΕΝ ΑΕ) το 100% της Αιολική Δραγουνίου (5,4 ΜW) με τίμημα 8,6 εκατ. ευρώ. Η εταιρεία στις 30/6/2021 διέθετε ταμειακά διαθέσιμα 1,35 εκατ. ευρώ, μηδενικό δανεισμό και καθαρή θέση 9,17 εκατ. ευρώ. Δηλαδή, η εταιρεία αποτιμήθηκε σε EV 1,34 εκατ. ανά MW.

Volton- Πειραιώς: Οι παραπάνω αποτιμήσεις, για αιολικά που λειτουργούν επί σειρά ετών, κρίνονται από την αγορά «τσιμπημένες», δεδομένου, όμως, ότι δεν υπάρχουν μέτοχοι μειοψηφίας δεν εγείρεται θέμα. Αν υπάρχει θέμα αφορά στην Πειραιώς που χρηματοδότησε τα SPVs για την εξαγορά των πάρκων. Τα SPVs απορρόφησαν τις εταιρείες, οπότε ο δανεισμός εξυπηρετείται από τις ταμειακές ροές των πάρκων. Τα SPVs, πριν τη συγχώνευση, διενήργησαν επιστροφές κεφαλαίου ύψους 5,44 εκατ. ευρώ έκαστο. Επιπρόσθετα, η Πειραιώς έδωσε, μέσω αλληλόχρεου λογαριασμού, ποσό 2,6 εκατ. ευρώ σε μια από τις δύο εταιρείες για έκδοση εγγυητικών προς τη ΡΑΕ.

Αποποίηση ευθύνης: Τα αναγραφόμενα στη στήλη αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικών πληροφοριών, που προσφέρονται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να εκληφθούν, ως επενδυτική συμβουλή ή πρόταση, προσφορά ή προτροπή, για οιαδήποτε πράξη αγοράς/πώλησης μετοχών ή άλλων κινητών αξιών.248 views0 comments
bottom of page