top of page

Έξτρα έσοδα ως 175 εκατ. για ΕΤΕ. Ο πλειστηριασμός του 8% της Motor Oil Holdings. Τι πώλησε η INKAT


Εξέπληξε την αγορά η απόφαση της Εθνικής να βγει στις αγορές με κανονική έκδοση senior preferred bonds (500 εκατ., διάρκεια 5ετία, δυνατότητα ανάκλησης σε 4ετία) σε αυτή τη συγκυρία.

Παρ΄ ότι η Εθνική αποτελεί, τα τελευταία χρόνια, την «αγαπημένη» όσων επενδύουν σε εκδόσεις χρέους (credit site), λόγω της ασφάλειας που αποπνέει η υψηλή κεφαλαιακή επάρκεια, η απόφαση ενέχει το ρίσκο να αφήσει κάτι παραπάνω στο τραπέζι για τους επενδυτές. Από την άλλη, αν πετύχει τιμολόγηση κοντινή ή και αντίστοιχη της πρόσφατης έκδοσης από Alpha, θα πρόκειται για μεγάλη επιτυχία.


ΕΤΕ- ρευστότητα: Πέρασε στα «ψιλά» της ανακοίνωσης αποτελεσμάτων Γ΄ τριμήνου, αλλά έχει τη σημασία του. Η Εθνική θα αποπληρώσει πρόωρα το δανεισμό, μέσω TLTRO’s, ύψους 11 δισ. ευρώ και θα παραμείνει με πλεονάζουσα ρευστότητα της τάξης των 7 δισ. ευρώ.

Ακόμη και αν η παραπάνω ρευστότητα δεν αποτελέσει συγκριτικό πλεονέκτημα για νέες χορηγήσεις και απλά κατατίθεται στο ευρωσύστημα, η Εθνική θα προσπορίζει προσόδους από τόκους της τάξης των 140 -175 εκατ. ευρώ. Η, δε, ρευστότητα προέρχεται κυρίως από καταθέσεις όψεως και ταμιευτηρίου.


Πειραιώς- ρευστότητα: Αντίστοιχα, η Πειραιώς διαθέτει πλεονάζουσα ρευστότητα (εκτός TLTROs) περίπου 4 δισ. ευρώ από τα οποία μπορεί να εξασφαλίσει προσόδους από τόκους της τάξης των 80 με 100 εκατ. ευρώ.  


Πειραιώς- έκδοση: Για μικρότερη έκδοση seniorpreferred bonds ( σ.σ. της τάξης των 280-300 εκατ. ευρώ) ετοιμάζεται και η Πειραιώς. Η προεργασία με επαφές/παρουσιάσεις σε επενδυτές στο Λονδίνοξεκίνησε. Ο ενδιάμεσος άτυπος στόχος δείκτη MRELδιαμορφώνεται σε 19,1% την 1η Ιανουαρίου 2023.


ΜΟΗ: Σε πλειστηριασμό πρόκειται να βγει το 8% των μετοχών της Motor Oil Holdings Ltd, βασικού μετόχου με 41,52% της Motor Oil, με πρώτη τιμή προσφοράς τα 88,93 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για πλειστηριασμό που πέτυχε ο σύνδικος ένωσης πιστωτών με απαιτήσεις από δάνεια εταιρειών συμφερόντων Παύλου Βαρδινογιάννη.


ΗΛΕΚΤΩΡ: Έκλεισε το 2021 με EBITDA 17,37 εκατ. ευρώ καθαρό ταμείο 12,5 εκατ. ευρώ και ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 20,64 εκατ. ευρώ. Οι παραπάνω επιδόσεις δεν συμπεριλαμβάνουν την επίπτωση από την φορολόγηση υπερκερδών παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας για το διάστημα Οκτώβριος-Δεκέμβριος 2021.

Θετικότατες οι προοπτικές, λόγω της διεύρυνσης του αντικειμένου από την υποχρέωση διαχείρισης απορριμμάτων (μπάζων) οικοδομών και τις υψηλές τιμές ενέργειας. Δικαιολογεί αποτίμηση υψηλότερη των 180 εκατ. ευρώ. Το  5,56% της εταιρείας κατέχει ο Λ. Μπόμπολας μέσω της ARESA.


ΑΒΑΞ: Περί τα 60 με 70 εκατ. ευρώ θα ανέλθει το τίμημα πώλησης του 20,5% της Γ.Ε.Φ.Υ.Ρ.Α ΑΕ, που αποτελεί την παραχωρησιούχο εκμετάλλευσης της γέφυρας Ρίου-Αντιρρίου.


Cosmos Aluminium-ΕΤΕΜ: Τζίρο πάνω από 300 εκατ. ευρώ και συνολική παραγωγική δυναμικότητα άνω των 70 χιλ. τόνων αναμένει η διοίκηση της Cosmos Alumiumαπό το νέο σχήμα, μετά την απορρόφηση της ΕΤΕΜ.

Η διαδικασία απορρόφησης θα ξεκινήσει σύντομα ανέφερε η διοίκηση στις προσφάτως εγκριθείσες (18 Οκτωβρίου) οικονομικές καταστάσεις μετά τις εγκρίσεις από τις αρχές Ανταγωνισμού.


Αττικός Ήλιος: Το τελευταίο διάστημα, διάφοροι – χωρίς mandate- προσεγγίζουν private equity funds και μεγάλα εγχώρια πορτοφόλια, δηλώνοντας ότι ο όμιλος Μαντανωνάκη είναι αποφασισμένος να πωλήσει την Αττικός Ήλιος ( παραχώρηση του Grant Resort),προκειμένου να αποπληρώσει τον τραπεζικό δανεισμό και να του μείνει η διεκδίκηση από την ΕΤΑΔ.

Επαναλαμβάνουν, δε, τα ίδια σχέδια ( ανάπτυξη 40 βιλών). Προς το παρόν, δεν φαίνεται να συγκινούν…  


BriQ: Το NAV στις 30/9 ανερχόταν σε 2,66 ευρώ ανά μετοχή. Κατά την ίδια ημερομηνία κατείχε 367.048 ίδιες μετοχές με μέση τιμή κτήσης 1,75 ευρώ ανά μετοχή. Το L.T.V. σε 27,3%. Εισέπραξε 2 εκατ. ευρώ τον Οκτώβριο από πώληση ακινήτου σε Ρέθυμνο και μέρισμα θυγατρικής (Sarmed Warehouses)


Intrakat: Η εταιρεία μεταβίβασε στις 4 Ιουλίου το 100% της Intrapower. Το αποτέλεσμα της συναλλαγής ήταν ζημιά 200 χιλ. ευρώ. Η εταιρεία το 2021 είχε EBITDA 227,6 χιλ. ευρώ, ίδια κεφάλαια 3,87 εκατ. ευρώ, καθαρό δανεισμό περίπου 500 χιλ. ευρώ. Στις 30/6 η Intrakat την αποτιμούσε στα βιβλία της με αξία κτήσης 4,3 εκατ. ευρώ.


Alpha Bank: Μετά την πρόσφατη έκδοση οµολόγουυψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (senior preferredbond), συνολικού ύψους 400 εκατ. ευρώ, τριετούς διάρκειας, ο δείκτης MREL της τράπεζας ανέρχεται σε 20,3% (19,1% στις 30/9).  

 

 


Αποποίηση ευθύνης: Τα αναγραφόμενα στη στήλη αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικών πληροφοριών, που προσφέρονται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να εκληφθούν, ως επενδυτική συμβουλή ή πρόταση, προσφορά ή προτροπή, για οιαδήποτε πράξη αγοράς/πώλησης μετοχών ή άλλων κινητών αξιών.286 views0 comments
bottom of page