top of page

Οι υπερβολικές ανησυχίες για τράπεζες και η αποστροφή κινδύνου. Χρυσοτόκος ΟΠΑΠ και έκπληξη Aegean

Από την υπερβολική διάθεση ανάληψης ρίσκου, η οποία υποτιμούσε τους κινδύνους από το συνδυασμό απότομης ανόδου των επιτοκίων, tapering και πολεμικής σύγκρουσης, σε εν δυνάμει κρίση εμπιστοσύνης, τρεις ημέρες δρόμος. Η ταχύτητα της μεταστροφής επιβεβαιώνει όσους επισήμαναν, τους προηγούμενους μήνες, ότι μια τέτοιου μεγέθους προσαρμογή δεν θα μπορούσε να περάσει αναίμακτα.

Στις διεθνείς αγορές κυριαρχεί η ανησυχία ότι η απότομη άνοδος των επιτοκίων έχει ως αποτέλεσμα οι τράπεζες να έχουν βρεθεί στα χαρτοφυλάκια Διακράτησης ως τη Λήξη με χρεόγραφα, τα οποία εμφανίζουν μεγάλες υποαξίες. Παρά το γεγονός ότι δεν επηρεάζουν τα αποτελέσματα, ενδέχεται, σύμφωνα με τους ανησυχούντες, οι επόπτες, θορυβημένοι, να λάβουν μέτρα. Μόνο που αν συμβεί κάτι τέτοιο, ανοίγει ο ασκός του Αιόλου. Επιπρόσθετα, οποιαδήποτε αλλαγή για τα χρεόγραφα, που επιμετρώνται σε αποσβεσμένο κόστος, περνάει από τη Βασιλεία V.

Το να τεθεί η Πίστη εν αμφιβόλω για τις υποαξίες των χαρτοφυλακίων Διακράτησης ως τη Λήξη, με το σύστημα να είναι πολύ πιο ρυθμισμένο. σε σχέση με το 2009 και τις τράπεζες σωστότερα κεφαλαιοποιημένες μοιάζει δύσκολο. Από την άλλη, ακόμη και αν αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη, η διάθεση αποστροφής κινδύνου για τον τραπεζικό κλάδο θα συνεχίσει να ταλαιπωρεί τις μετοχές. Σηματωρός για τις ευρωπαϊκές τράπεζες η BNP. Για τις εγχώριες ΕΤΕ και Eurobank.

Τέλος, η επικέντρωση των ανησυχιών σε Credit Suisse και First Republic Bank δείχνει ότι τα επόμενα 24ώρα απαιτούνται αυξημένα συστημικά αντανακλαστικά. Η καθυστερημένη δήλωση της ελβετικής κεντρικής τράπεζας και της εποπτικής αρχής ότι η Credit Suisse πληροί τις απαιτήσεις κεφαλαίου και ρευστότητας και αν χρειαστεί θα της παρασχεθεί ρευστότητα ήρθε, αφού διαπιστώθηκε ότι επικρατούσε «μούδιασμα» -και- στη διατραπεζική αγορά.

ΟΠΑΠ: Πολύ δυνατά αποτελέσματα, αισθητά υψηλότερα των συγκλινουσών εκτιμήσεων, κατά το Δ΄ τρίμηνο. Τα έσοδα από τυχερά παιχνίδια σε 541 εκατ. ευρώ (+8,5 y-o-y) με τα EBITDA σε 203 εκατ. ευρώ (19%). Έτσι, τα EBITDA χρήσης ανήλθαν σε 736 εκατ. ευρώ. Στα επίπεδα, δηλαδή, της αρχικής καθοδήγησης (720 με 740 εκατ. ευρώ), πριν αναθεωρηθεί καθοδικά. Το έκτακτο κέρδος (181,2εκατ. ευρώ) από την πώληση του ποσοστού στη Betano συνέβαλε στην εκτόξευση της κερδοφορίας.

ΟΠΑΠ ΙΙ: Σε τριμηνιαία βάση, οι καθαρές ταμειακές ροές ανήλθαν σε 180 εκατ. ευρώ, ενώ στο σύνολο του έτους ξεπέρασαν τα 600 εκατ. ευρώ. Ο καθαρός δανεισμός υποχώρησε σε 60 εκατ. ευρώ (244 εκατ. στις 30/9/2022). Πρόσθετο μέρισμα 0,70 ευρώ ( σ.σ. έχει δοθεί προμέρισμα 0,30 ευρώ) και επιστροφή κεφαλαίου 0,45 ευρώ ανά μετοχή. Συνολική μερισματική απόδοση 10%.

ΟΠΑΠ-Betano: Ποσό 130 εκατ. ευρώ, που αφορά σε πληρωμή ποσού επί μελλοντικών κερδών (earn-out payments), ενέγραψε στις απαιτήσεις η ΟΠΑΠ στις 31/12/2022. Η ΟΠΑΠ μεταβίβασε το 36,75% της Kaizen Gaming Ltd (Betano Business) στην Allwyn Investments Cyprus Ltd

Alpha: Στο 2,05% το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο το Δ΄ τρίμηνο, με τα καθαρά έσοδα από τόκους να αυξάνονται σε 398,1 εκατ. ευρώ (+17,4% q-o-q). Για τη φετινή χρονιά η Alpha έδωσε προκαταρκτική εκτίμηση αύξησης των καθαρών εσόδων από τόκους με ρυθμό της τάξης του 14% με 16%. Συγκεκριμένη εκτίμηση, όπως και στόχοι τριετίας, θα δοθούν σε επενδυτική ημερίδα, που θα διοργανωθεί σε εύθετο χρόνο. Ο όμιλος αναμένει για φέτος κέρδη ανά μετοχή 0,23 ευρώ και RoTE υψηλότερο του 9% (7,6% το 2022).

Aegean: Μια μικρή έκπληξη συνιστούν οι επιδόσεις Δ΄ τριμήνου καθώς για πρώτη φορά στην ιστορία της η Aegean έκλεισε τη συγκεκριμένη τριμηνιαία περίοδο με καθαρά κέρδη (13,6 εκατ. ευρώ). Αντίστοιχα για πρώτη φορά εμφανίζει κέρδη μετά από φόρους χρήσης (106,8 εκατ. ευρώ) υψηλότερα του 9μήνου, επιβεβαιώνοντας τις αισιόδοξες εκτιμήσεις (Απελεύθερος 22 Δεκεμβρίου 2022). Δεν θα διανεμηθεί μέρισμα χρήσης 2022 καθώς προέχει η εξαγορά των δικαιωμάτων του Δημοσίου, εφόσον προχωρήσει σε άσκηση των warrants. Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 528 εκατ. ευρώ

Aegean II: Οι προ-κρατήσεις από την αρχή του έτους υπερβαίνουν, σύμφωνα με την εταιρεία, σημαντικά τις αντίστοιχες της περσινής χρονιάς, αλλά και αυτές της προ πανδημίας περιόδου. Υψηλότερη του 2019 και η επιβατική κίνηση το δίμηνο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου. Το 60% του στόλου, φέτος, θα αποτελείται από αεροσκάφη νέας τεχνολογίας, συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση σε κατανάλωση καυσίμου.

Στο τέλος του 2022 είχε σε ισχύ παράγωγα προϊόντα αγοράς καυσίμων, που καλύπτουν ποσοστό 49% των προβλεπόμενων αναγκών σε καύσιμα για φέτος. Επιπρόσθετα, είχε συμφωνίες αντιστάθμισης για το 45% και 11% των εκτιμώμενων ετήσιων αναγκών του σε δολάρια Η.Π.Α. για τα έτη 2023 και 2024, αντίστοιχα.

Αποποίηση ευθύνης: Τα αναγραφόμενα στη στήλη αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικών πληροφοριών, που προσφέρονται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να εκληφθούν, ως επενδυτική συμβουλή ή πρόταση, προσφορά ή προτροπή, για οιαδήποτε πράξη αγοράς/πώλησης μετοχών ή άλλων κινητών αξιών.136 views0 comments
bottom of page