top of page

Γιατί η αγορά αγνοεί Βακάκη. Πουλά-αθόρυβα- 50 ακίνητα η Prodea. Ο ..ταμάμ για επιστροφή ΟΛΘ

Εβδομάδα σημαντικών εταιρικών αποτελεσμάτων για τη Wall Street, ενώ παραμένουν αντικρουόμενες οι εκτιμήσεις για το πώς θα επηρεάσουν τις αποφάσεις της FED, ως προς τα επιτόκια, τα στοιχεία πορείας της οικονομίας και ο προσδοκώμενος περιορισμός πιστώσεων εκ μέρους των τραπεζών.

Στα καθ’ ημάς τα στοιχεία Eurostat για το 2021 αποτυπώνουν ένα μείζον θέμα, που παρά το γεγονός ότι τέμνει την αυτοπροσδιοριζόμενη μεσαία τάξη, περνά στα «ψιλά» της προεκλογικής ατζέντας: το ένα τρίτο περίπου των εγχώριων νοικοκυριών στις μεγάλες πόλεις ξοδεύει πάνω από το 40% του μηνιαίου εισοδήματος για στέγαση. Το πρόβλημα δεν είναι τωρινό, οξύνθηκε, όμως, την τελευταία 5ετία, λόγω της δυσανάλογης ανόδου στις τιμές ακινήτων και ενοικίων, έναντι της αύξησης εισοδημάτων των μισθωτών.

JUMBO: Υπερβολικά συντηρητική θεώρησε η αγορά , για άλλη μια φορά τα τελευταία χρόνια, την καθοδήγηση Βακάκη για τις επιδόσεις του ομίλου κατά την τρέχουσα χρήση. Ακόμη και αν ο όμιλος περάσει στον καταναλωτή το όποιο όφελος από τη μείωση του κόστους αγοράς και μεταφοράς προϊόντων τα περιθώρια κερδοφορίας δεν πρόκειται, σύμφωνα με αναλυτές, να πιεστούν αισθητά.

JUMBO II: H Eurobank Equities εκτιμά πως το μικτό περιθώριο θα υπερβεί φέτος το 55%, ελάχιστα μειωμένο, σε ετήσια βάση. Εξ ου και διατυπώνει εκτίμηση για καθαρά κέρδη πέριξ των 290 εκατ. ευρώ ( κατά 7% υψηλότερα από το υψηλό του εύρους καθοδήγησης). Αφέθηκε ανοικτό το ενδεχόμενο πρόσθετου μερίσματος προς τα τέλη της χρονιάς και σε συνάρτηση πάντα με τις επιδόσεις ομίλου και τις συνθήκες που θα επικρατούν διεθνώς και στην Ελλάδα.

ΑΔΜΗΕ: Σε 51,5 εκατ. ευρώ τα EBITDA του Δ΄ τριμήνου (+13% y-o-y), χάρη στην αύξηση χρέωσης συστήματος μεταφοράς, αλλά και σε αντιστροφή προβλέψεων ύψους 8,16 εκατ. ευρώ. Η παραπάνω επίδοση οδήγησε σε ελαφρώς υψηλότερα επίπεδα των αναμενομένων τα EBITDA χρήσης (195 εκατ. ευρώ). Τα συγκρίσιμα EBITDA (189,6 εκατ. ευρώ) παρέμειναν σταθερά, σε σχέση με το 2021. Το περιθώριο EBITDA σε 66,78% από 66,58% το 2021.

ΑΔΜΗΕ ΙΙ: Τα υψηλότερα καθαρά χρηματοοικονομικά έξοδα οδήγησαν τα κέρδη προ φόρων σε χαμηλότερα επίπεδα (76,8 εκατ. ευρώ από 80 εκατ. ευρώ). Το περιθώριο καθαρού κέρδους περιορίστηκε σε 19,91% (24,3% το 2021). Καθαρό χρέος 594,1 εκατ. ευρώ. Το 56% των δανείων του ομίλου με κυμαινόμενο επιτόκιο

ΟΛΘ: Θεωρητικά, συντρέχουν συνθήκες για ενίσχυση της πολιτικής επιβράβευσης μετόχων. Ταμειακά διαθέσιμα 93,8 εκατ. ευρώ, επενδύσεις που καλύπτονται από τις λειτουργικές ταμειακές ροές και υψηλά αποθεματικά. Αθροιστικά, τακτικό και αφορολόγητο αποθεματικό ανέρχονται σε 69 εκατ. ευρώ.

Dimand: Με ζημιές 7,8 εκατ. ευρώ έκλεισε τη χρήση 2022 ο όμιλος, λόγω του εφάπαξ κόστους 7 εκατ. ευρώ ( 7,6 εκατ. μαζί με τις εγγυητικές) από την πρόωρη αποπληρωμή ομολογιών, που κατείχε η HIG (σ.σ. μέσω της Tempus Holdings 71). Αν αφαιρεθεί το εφάπαξ κόστος, αλλά και το κέρδος 8,34 εκατ. ευρώ από την αναπροσαρμογή ακινήτων σε εύλογη αξία, παρέμεινε ζημιογόνος ( μικτό κέρδος 2,7 εκατ. ευρώ με έξοδα διοίκησης/διάθεσης 7,1 εκατ. ευρώ).

Dimand II: Τα συνολικά χρηματοοικονομικά έξοδα ανήλθαν πέρσι σε 12 εκατ. ευρώ. Αν αφαιρεθούν τα 7 εκατ. ευρώ του κόστους ολοσχερούς προπληρωμής ομολογιακού (50,27 εκατ.) και εξαγοράς προνομιούχων μετοχών (303 χιλ. ευρώ), το υπόλοιπο των 5 εκατ. ευρώ αποτελεί αξιοσημείωτο μέγεθος, σε σχέση με έσοδα και μικτά κέρδη. Το καθαρό LTV στο 37%. Η μετοχή προσπαθεί να ανακάμψει από τα ιστορικά χαμηλά (11,60 ευρώ). Σημειώνεται, πάντως, ότι το ενδεχόμενο ζημιάς, λόγω πρόωρης αποπληρωμής ομολογιακού/εξαγοράς προνομιούχων, αναγραφόταν στο ενημερωτικό.

Prodea: Τις διαδικασίες για πώληση χαρτοφυλακίου με 50 ακίνητα (σ.σ. ένα εξ αυτών στην Καλλιθέα ελέγχεται, μέσω της θυγατρικής Μιλόρα ΜΑΕ) εύλογης αξίας 47,8 εκατ. ευρώ, κίνησε από τον περασμένο Οκτώβριο η Prodea. Αθόρυβα κίνησε τη διαδικασία καθώς δεν υπάρχει καμία σχετική γνωστοποίηση. Τα εν λόγω ακίνητα ταξινομήθηκαν στις 31/12/2022 ως προοριζόμενα προς πώληση.

Η MHV, στην οποία η Prodea συμμετέχει με 25%, προχώρησε στην πώληση του 50% της εταιρείας Aphrodite Hills Resort Ltd, έναντι τιμήματος 27,8 εκατ. ευρώ. Εξ αυτών τα 17,3 εκατ. ευρώ καταβλήθηκαν μετρητοίς.

Eurobank-ακίνητα: Κέρδη 34 εκατ. ευρώ από την αποτίμηση επενδυτικών ακινήτων σε εύλογη αξία έγραψε το 2022 η Eurobank. Η διοίκηση, όμως, αναφέρει ότι η άνοδος των τιμών σημειώθηκε, κατά κύριο λόγο, το Α΄ εξάμηνο του έτους. Προς τα τέλη του 2022, η άνοδος του πληθωρισμού και των επιτοκίων, καθώς και η αύξηση στο κόστος της ενέργειας και των κατασκευών οδήγησε στην υιοθέτηση επιφυλακτικότερης στάσης και επιλεκτικών αγορών, εστιασμένων σε «πράσινα» κτήρια.

Eurobank- ακίνητα ΙΙ: Η τράπεζα εισέπραξε πέρσι από πωλήσεις ακινήτων 119 εκατ. ευρώ, είχε έσοδα από μισθώματα 88 εκατ. ευρώ, ενώ ξόδεψε 4 εκατ. ευρώ για επισκευές/επενδύσεις. Το σύνολο του χαρτοφυλακίου αποτιμήθηκε σε 1,4 δισ. ευρώ. Εξ αυτών τα 1,35 δισ. ευρώ είναι εμπορικά ακίνητα.

MOH-Optima Bank: Σε 10,52% του μετοχικού κεφαλαίου της Optima Bank θα υποχωρήσει η συμμετοχή της Motor Oil (μεσω Ireon Investments), μετά τη μετατροπή σε μετοχές του μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου της τράπεζας, λόγω εισαγωγής στο Χ.Α. Στο τέλος του 2022 το ποσοστό της ανερχόταν σε 11,93%.

Μοτοδυναμική: Η εισηγμένη αγοράζει από τις τράπεζες το υπόλοιπο 19,5% της Lion Rental (Sixt) έναντι τιμήματος 7,7 εκατ. ευρώ ( καθαρά κέρδη χρήσης 2022 7 εκατ. ευρώ). Υπενθυμίζεται ότι η Μοτοδυναμική είχε αναδειχθεί προτιμητέος επενδυτής και απέκτησε στα τέλη του 2018 το 80,5% της Lion Rental από τις τράπεζες, μέσω ΑΜΚ, ύψους 15 εκατ. ευρώ, την οποία κάλυψε εξ ολοκλήρου.

Στο πλαίσιο της ίδιας συμφωνίας οι τράπεζες «κούρεψαν» τις δανειακές τους απαιτήσεις, έναντι της Lion Rental, από 105 εκατ. ευρώ σε 18 εκατ. ευρώ και συμφώνησαν την αναχρηματοδότηση του εναπομείναντος δανεισμού της για 10 χρόνια.

Αποποίηση ευθύνης: Τα αναγραφόμενα στη στήλη αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικών πληροφοριών, που προσφέρονται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να εκληφθούν, ως επενδυτική συμβουλή ή πρόταση, προσφορά ή προτροπή, για οιαδήποτε πράξη αγοράς/πώλησης μετοχών ή άλλων κινητών αξιών.135 views0 comments
bottom of page