top of page

Ο άσσος της ΜΥΤΙΛ σε ΑΠΕ. Κέρδη 30-35 εκατ. ετησίως για ΕΤΕ από Epsilon Net. Το «φέσι» Σκρέκα σε ΥΚΩ


Ολοκληρώθηκαν, χθες, σύμφωνα με χρηματιστές, οι μεθοδικές αγορές μετοχών ΕΤΕ από αμερικανικό χαρτοφυλάκιο. Οι σχεδόν καθημερινές αγορές του συνέβαλαν καθοριστικά στην καλή συμπεριφορά του τίτλου, κατά τις τελευταίες συνεδριάσεις διόρθωσης της αγοράς.


ΕΤΕ-Epsilon Net: Κέρδη της τάξης των 30 με 35 εκατ. ευρώ, ετησίως, αναμένει η Εθνική από τις συνέργειες – σε πλήρη ανάπτυξη- της αποκλειστικής συνεργασίας με την Epsilon Net. Το χρονοδιάγραμμα προβλέπει ότι μετά την επόμενη αναβάθμιση του συστήματος, θα είναι διαθέσιμες στα ERP λογισμικά των πελατών της Epsilon Net, οι πρώτες υπηρεσίες/προϊόντα Εθνικής (ψηφιακό άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού, αυτόματες πληρωμές, προγράμματα χρηματοδοτικής μίσθωσης και factoring).


ΕΤΕ-Epsilon Net II: Εν συνεχεία, θα αναπτυχθούν λύσεις e-commerce, αξιοποίησης δεδομένων για εξατομικευμένα δανειακά προϊόντα κά. Η Εθνική αποκτά πρόσβαση σε ένα ευρύ χαρτοφυλάκιο μεσαίων και κυρίως μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, πελατών της Epsilon Net. Για να το αξιοποιήσει, όμως, πρέπει να αντιμετωπιστούν θέματα προσωπικών δεδομένων.


Eurobank- Aκίνητα: H Eurobank, σταδιακά, μειώνει το χαρτοφυλάκιο επενδυτικών ακινήτων. Τελευταία πώληση ο πύργος γραφείων Elliade Tower στο Βουκουρέστι, επιφάνειας 10 χιλιάδων τ.μ., ο οποίος είχε αποκτηθεί προ 15ετίας από την Grivalia και αποδείχθηκε μια μέτρια επένδυση. Πωλήθηκε έναντι 9,5 εκατ. ευρώ τον Οκτώβριο. Είχε προηγηθεί εγγραφή ζημιάς απομείωσης 1,5 εκατ. ευρώ από την τράπεζα στις 30/9.


Eurobank: Η διοίκησή της δήλωσε στην πρόσφατη τηλεδιάσκεψη με αναλυτές, ότι δεν προτίθεται να αποπληρώσει πρόωρα χρηματοδότηση, που έχει αντλήσει μέσω TLTRO ΙΙΙ ύψους 11,8 δισ. ευρώ (30/9).

Σκρέκας-ΥΚΩ: Σε σημαντική αύξηση των χρεώσεων ΥΚΩ προχώρησε η κυβέρνηση, με απόφαση Σκρέκα από 1ης Νοεμβρίου, προκειμένου να δημιουργήσει αποθεματικό ασφαλείας για την αντιμετώπιση μελλοντικών κρίσεων. Οι αυξήσεις ήρθαν την ώρα που περιμέναμε μειώσεις μετά τις διασυνδέσεις Κρήτης και Κυκλάδων με το ηπειρωτικό σύστημα, οι οποίες μείωσαν, αισθητά, το κόστος λειτουργίας τοπικών πετρελαϊκών σταθμών της ΔΕΗ.

Cenergy: Ρεκόρ πωλήσεων (387 εκατ. ευρώ) στο τρίτο τρίμηνο, με αισθητή διεύρυνση του μικτού περιθωρίου (12% από 7,9%) και του περιθωρίου EBITDA (11,1% έναντι 8,1%), σε σχέση με το δεύτερο τρίμηνο. Έτσι, τα κέρδη προ φόρων εκτινάχθηκαν σε 32 εκατ. ευρώ αυξημένα κατά 259%, σε σχέση με τα κέρδη δευτέρου τριμήνου. Στην αισθητά βελτιωμένη εικόνα συνέβαλε η επιστροφή σε κερδοφορία του τομέα σωλήνων χάλυβα.

Φουρλής- ΙΚΕΑ: Από τις οικονομικές καταστάσεις της Housemarket χρήσης 2021 προκύπτει ότι αν δεν εγγραφόταν κέρδη από την εισφορά περιουσιακών στοιχείων στην Trade Estates ύψους 18,1 εκατ. ευρώ, η χρήση θα ήταν ζημιογόνος, όπως και αυτή του 2020. Μειώθηκε το προσωπικό κατά σχεδόν 5%.

ΜΥΤΙΛ: Στις αρχές της επόμενης χρονιάς ο όμιλος θα ενισχύσει κατά περίπου 200 MW την εγκατεστημένη ισχύ σταθμών ΑΠΕ. Ένα χρόνο μετά αναμένεται να προστεθούν 500 ΜW. Έτσι, όταν λήξει η σύμβαση με τη ΔΕΗ, θα μπορεί να καλύπτει από ιδιοπαραγωγή το 40% των αναγκών ρεύματος της μονάδας αλουμινίου. Επιπρόσθετα, θα μειώσει αισθητά από το 2024 το κόστος για δικαιώματα εκπομπών CO2, αποσβένοντας έτσι ταχύτερα την επένδυση σε φωτοβολταικά.

ΜΥΤΙΛ-Watt&Volt: Η Watt&Volt μεταβιβάζει το 100% των θυγατρικών της σε Σερβία, Βόρεια Μακεδονία, Βουλγαρία, Αλβανία στη Norton Faraday, η οποία ανήκει στο μεγαλομέτοχο και διευθύνοντα σύμβουλό της, Αν. Παπαναγιώτου έναντι αθροιστικού τιμήματος 40.500 ευρώ.

Attica- PAP Energy: Η PAP Energy, συμφερόντων Παναγάκου αποτέλεσε, σύμφωνα με το πόρισμα SSM- ΤτΕ, μια από τις εταιρείες οι οποίες δανειοδοτήθηκαν από την AtticaBank για να συμμετάσχουν στην αύξηση κεφαλαίου του 2015. Στο τέλος του 2020 η εταιρεία είχε ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες 5,9 εκατ. ευρώ, συνολικό δανεισμό 84,67 εκατ. ευρώ, με αρνητική καθαρή θέση 29,5 εκατ. ευρώ και ζημιογόνο δραστηριότητα ( ζημιές 9,5 εκατ. ευρώ το 2020). Γιατί τα θυμηθήκαμε όλα αυτά; Οι απαιτήσεις Attica Bank από εταιρείες Παναγάκου με άδειες φωτοβολταικών θα έρθουν στο επίκεντρο.

Premia: Επενδύσεις σε ακίνητα 181,3 εκατ. ευρώ, καθαρός δανεισμός πέριξ των 104 εκατ. ευρώ ( συμπεριλαμβανομένων των μισθώσεων). Χωρίς τις μισθώσεις, ο καθαρός δανεισμός πέριξ των 97 εκατ. ευρώ. Tο 35% των συνολικών ετησιοποιημένων μισθωμάτων προέρχεται από τρεις μισθωτές, που ανήκουν κυρίως στον κλάδο των βιομηχανικών ακινήτων.

Premia-Via Futura: Η Premia διατηρεί συναλλαγές με τη συνδεδεμένη εταιρία VIA FUTURA A.E, συμφερόντων Ηλία Γεωργιάδη ( μέσω Via Futura Holding και Via Futura AB). Στις οικονομικές αναφέρεται ότι οι συναλλαγές αφορούν σε έσοδα μισθωμάτων από υπεκμίσθωση χώρου γραφείων και έξοδα σχετιζόμενα με την λήψη υπηρεσιών για συντηρήσεις ακινήτων καθώς και μελέτες σε σχέση με επενδυτικά ακίνητα.


 

 


Αποποίηση ευθύνης: Τα αναγραφόμενα στη στήλη αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικών πληροφοριών, που προσφέρονται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να εκληφθούν, ως επενδυτική συμβουλή ή πρόταση, προσφορά ή προτροπή, για οιαδήποτε πράξη αγοράς/πώλησης μετοχών ή άλλων κινητών αξιών.267 views0 comments
bottom of page