top of page

Η Sunlight, η αύξηση δανεισμού και τα επιτόκια. Κέρδη από καράβια, ζημιές από «κόκκινα» για Στέγγους

Προσεγγίζουν τα πρόσφατα υψηλά τους οι τραπεζικοί τίτλοι, ενδεικτικό της δυναμικής που συντηρεί η ανατιμολόγηση των δανείων κυμαινόμενου επιτοκίου. Για την Πειραιώς υπάρχουν και βάσιμες προσδοκίες εισαγωγής της μετοχής στον MSCI Greece. Δεν έχει τιμολογηθεί το πολιτικό ρίσκο.

Sunlight: Χαρακτηριστικό παράδειγμα των προκλήσεων που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι εγχώριες βιομηχανίες σε ένα ταχέως μεταβαλλόμενο- διεθνές- περιβάλλον αποτελεί η Sunlight. Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών χρήσης 2022 εκτινάχθηκε σε 416,5 εκατ. ευρώ (+53,2%), επηρεασμένος από τις αυξήσεις στις τιμές πώλησης, την οργανική και μη οργανική επέκταση και την αυξημένη ζήτηση για μπαταρίες εφαρμογών έλξης και αποθήκευσης ενέργειας.

Sunlight II: Η εκτίναξη, όμως, του ενεργειακού κόστους και η άνοδος στις τιμές των μετάλλων, το πρώτο εξάμηνο με υποχώρησή τους στο δεύτερο, άσκησαν πίεση στη λειτουργική κερδοφορία. Τα EBITDA ανήλθαν σε 34,1 εκατ. ευρώ (+41,2%), αλλά το σχετικό περιθώριο διολίσθησε στα επίπεδα του 8,2% από 8,86%, ενώ ο καθαρός δανεισμός, λόγω επενδύσεων, εξαγορών και αυξημένων αναγκών κεφαλαίου κίνησης, σχεδόν διπλασιάστηκε (192,4 εκατ. ευρώ) σε περίοδο απότομης ανόδου των επιτοκίων.

Sunlight III: Ο λόγος καθαρός δανεισμός/ EBITDA στο απαιτητικό 5,64x, ενώ μόλις 31,5 εκατ. ευρώ δάνεια ( σ.σ. από European Investment Bank και το Ταμείο Ανάκαμψης) από το σύνολο των 243 εκατ. ευρώ είναι σταθερού επιτοκίου. Σε κάθε αύξηση επιτοκίων κατά 100 μονάδες βάσης τα αποτελέσματα του ομίλου θα μειωθούν, σύμφωνα με τα σενάρια ευαισθησίας, κατά 2,5 εκατ. ευρώ.

ΜΟH: Έκτακτα έξοδα, ύψους περίπου 190 εκατ. ευρώ, επιβάρυναν τα αποτελέσματα του ομίλου Motor Oil, κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2022, συμβάλλοντας στη μείωση της φορολογητέας ύλης. Τα περιθώρια διύλισης, κατά το A΄ τρίμηνο της φετινής χρονιάς, παραμένουν σε υψηλά επίπεδα ( σ.σ. κοντά στο μέσο όρο του 2022).

MOH- ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ: Το ποσό των 20 εκατ. ευρώ μοιράστηκαν Μυτιληναίος (μέσω Protergia) και Μοtor Οil από την επιστροφή κεφαλαίου 20 εκατ. ευρώ, την οποία διενήργησε, πέρσι, η Κόρινθος Power.

Πειραιώς-Intrum: Συνεχίζεται η μείωση των αμοιβών διαχείρισης για NPEs (28 εκατ. ευρώ πέρσι από 38 εκατ. ευρώ το 2021) και των αμοιβών επίτευξης στόχων (81 από 101 εκατ. ευρώ το 2021). Επίσης μειώθηκαν αισθητά οι αμοιβές διαχείρισης για ανακτηθέντα ακίνητα, μετά την τροποποίηση της συμφωνίας με την Intrum REO Solutions το 2021.

Τεχνική Ολυμπιακή: Ενοποιημένος κύκλος εργασιών 13,97 εκατ. ευρώ ( τα 13,5 εκατ. ευρώ από τη ναυτιλία και έναν πελάτη), EBITDA 6,6 εκατ. ευρώ, κέρδη προ φόρων 2,45 εκατ. ευρώ και καθαρά κέρδη 1,30 εκατ. ευρώ. Έσοδα από μερίσματα (πλοίων) 4,22 εκατ. ευρώ. Δανεισμός 16,6 εκατ. ευρώ και ταμειακά διαθέσιμα 28 εκατ. ευρώ.

Τεχνική Ολυμπιακή ΙΙ: Μηδενίστηκε η αξία της επένδυσης αγοράς του 50% της Mount Street Hellas (450 χιλ. ευρώ), λόγω των ζημιών που εμφάνισε ο servicer. Ζημιές 1,7 εκατ. ευρώ από επενδύσεις σε ομόλογα και άλλα χρηματοπιστωτικά προϊόντα που αντισταθμίστηκαν από το κέρδος αποτίμησης σε εύλογη αξία ακινήτων (426 χιλ. ευρώ) και μηχανημάτων!!(1,16 εκατ. ευρώ).

Τεχνική Ολυμπιακή ΙΙΙ: Με καθυστέρηση μηνών ο όμιλος προσπαθεί να εξηγήσει στις οικονομικές καταστάσεις γιατί, ενώ αγόρασε το Γενάρη του 2022, χαρτοφυλάκιο με απαιτήσεις από δάνεια έναντι 12,5 εκατ. ευρώ από τον Βελάνη, στις 30/6/2022 το αποτίμησε 4,77 εκατ. ευρώ, γράφοντας ζημιά 7,73 εκατ. ευρώ. Αν καταλαβαίνουμε σωστά διαπιστώθηκε (εκ των υστέρων) ότι η απόκτηση της Novamore Ltd ( σ.σ. η εταιρεία που κατείχε τις απαιτήσεις) έπρεπε να αντιμετωπιστεί λογιστικά ως απόκτηση στοιχείων ενεργητικού.

Τεχνική Ολυμπιακή ΙV: Θα ήταν πιο απλό να διευκρινίσει η εταιρεία τι άλλες εμπράγματες εξασφαλίσεις έχει το δάνειο ΧΙΛΤΟΠ (Απελεύθερος 13 Φεβρουαρίου), που αγόρασε από τον Βελάνη καθώς και αν αγόρασε απαιτήσεις από έτερο δάνειο.

Attica Bank To ενημερωτικό προβλέπει ότι η Attica θα φθάσει να έχει προ προβλέψεων έσοδα 32 εκατ. ευρώ το 2025, λειτουργικά έξοδα 40,8 εκατ. ευρώ ( μειωμένα κατά 27 εκατ. ευρώ σε σχέση με το 2022) και κέρδος προ φόρων 5 εκατ. ευρώ. Το NPE ratio προβλέπεται να μειωθεί σε 56% στο τέλος του 2023 και στο 35% στο τέλος του 2025. Οι ενέργειες αναδιάρθρωσης ( εθελουσία, κλείσιμο καταστημάτων κά) θα απαιτήσουν περί τα 50 εκατ. ευρώ.

Νέα Wallet: Με τη χώρα να σφύζει… από ξένες επενδύσεις, η είδηση που ακολουθεί δεν θα ήταν ούτε μονόστηλο. Μοιάζει, όμως, να έχει ενδιαφέρουσα ουρά.

Στις 11 Ιουλίου 2022 συστήθηκε μια νέα ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Νέα Wallet», έδρα στην Αργυρούπολη και αρχικό μετοχικό κεφάλαιο 50 χιλ. ευρώ. Το 49% της εταιρείας ελέγχεται από την «I Squared Development», η οποία εκπροσωπείται από τον Αμερικανικής υπηκοότητας επιχειρηματία Nathan Alan Tufte Mark Janet, κάτοικου Ζευγολατιού! Ο Nathan Alan Tufte αποτελεί και το διαχειριστή της Nea Wallet. Ο ίδιος υπήρξε ιδρυτής της 2Smarthosts.

Στην I Squared Development συμμετέχει, επίσης, η Αλέγκρα Συμμετοχών, η οποία κατέχει απευθείας το 51% της Νέα Wallet. Η Αλέγκρα Συμμετοχών ελέγχεται από την Αλέγκρα Καράσσο και τον Παναγιώτη Καρανίκα.

Αποποίηση ευθύνης: Τα αναγραφόμενα στη στήλη αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικών πληροφοριών, που προσφέρονται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να εκληφθούν, ως επενδυτική συμβουλή ή πρόταση, προσφορά ή προτροπή, για οιαδήποτε πράξη αγοράς/πώλησης μετοχών ή άλλων κινητών αξιών.137 views0 comments
bottom of page