top of page

Επινίκια με ΔΕΗ, τράπεζες και high BETA. Η αθόρυβη μετάβαση Eurobank και οι αποφάσεις

Το εκλογικό αποτέλεσμα επιβεβαίωσε – εν μέρει- τις προσδοκίες της αγοράς καθώς η Ν.Δ. διαθέτει ποσοστό που της επιτρέπει να διεκδικήσει επίτευξη αυτοδυναμίας στις εκλογές της 25ης Ιουνίου.

Για την αγορά που πόνταρε σχεδόν μονοκούκι σε ισχυρό προβάδισμα Ν.Δ. τα …επινίκια περιλαμβάνουν, σύμφωνα με χρηματιστές και αναλυτές, εστίαση σε κλάδους/τίτλους, μέσω των οποίων εκτιμάται ότι θα προεξοφληθεί η απόκτηση επενδυτικής βαθμίδας. Τράπεζες, Ενέργεια ( πλην Διυλιστηρίων) και ιδιαίτερα οι high beta τίτλοι θέτουν υποψηφιότητα για τα top-picks της νέας δυναμικής.

ΔΕΗ: Το πολιτικό ρίσκο βάρυνε περισσότερο στη συμπεριφορά της μετοχής. Υπό το παραπάνω πρίσμα είναι πιθανόν να υπάρξει μίνι ράλυ ανακούφισης καθώς τα θεμελιώδη δικαιολογούν υψηλότερη αποτίμηση, χωρίς το σύννεφο της πολιτικής αβεβαιότητας.

Τράπεζες: Long only και sovereign funds έχουν «κτίσει» μικρές θέσεις στους τίτλους των συστημικών τραπεζών (Απελεύθερος 10 Μαΐου), τις οποίες αναμένεται να ενισχύσουν καθώς μειώνεται ο πολιτικός κίνδυνος μετά το εκλογικό αποτέλεσμα.

Παρ’ ότι διαπραγματεύονται με p/tbv αντίστοιχο των ευρωπαϊκών ( σ.σ. σε μέσους όρους), οι εντυπωσιακές επιδόσεις σε καθαρό επιτοκιακό περιθώριο κατά το Α΄ εξάμηνο και το γεγονός ότι ο κλάδος βρίσκεται χαμηλά στον πιστωτικό κύκλο δικαιολογούν –σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα- premium, σε σχέση με βορειοευρωπαϊκές τράπεζες.

Τράπεζες-ΝΙΜ: Τα φετινά business plans προέβλεπαν ότι Μάιο- Ιούνιο η συμμετοχή των προθεσμιακών στο συνολικό μείγμα καταθέσεων θα ανερχόταν σε 35%. Στα μέσα Μαΐου διαμορφωνόταν σε περίπου 21% ( σ.σ. 29% σε επίπεδο ομίλου η Eurobank). Δουλεύουν, ως εκ τούτου, με αισθητά υψηλότερο καθαρό επιτοκιακό περιθώριο (Net Interest Income) από το προϋπολογισθέν. Οποιαδήποτε νέα αύξηση επιτοκίων από ΕΚΤ θα το διευρύνει.

Στο Β΄ εξάμηνο το κόστος προθεσμιακών και η συμμετοχή τους στο μείγμα αναμένεται να αυξηθούν, ενώ η απόκτηση επενδυτικής βαθμίδας θα οδηγήσει σε μείωση περιθωρίων δανεισμού (spreads) για επιχειρήσεις (κυρίως) και νοικοκυριά.

Eurobank: Την εξήγηση για ποιο λόγο οι ισχυρές επιδόσεις σε επίπεδο λειτουργικής κερδοφορίας του Α΄ τριμήνου δεν οδήγησαν σε άνοδο των κεφαλαιακών δεικτών παρείχε η δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων Α΄ τριμήνου.

Από την 1η Μαρτίου επανήλθε, μετά από 15ετία, σε τυποποιημένη προσέγγιση για τον υπολογισμό του σταθμισμένου σε κίνδυνο ενεργητικού (RWAs). Αποτέλεσμα της μετάβασης ήταν να αυξηθούν τα RWAs σε 43,2 δισ. ευρώ (41.9 δισ. 31/12/2022) και ο CET1 να διαμορφωθεί σε 15,2% (16% στις 31/12/2022).

Eurobank ΙΙ: Το σημαντικό είναι ότι η μετάβαση περνά σχεδόν απαρατήρητη, λόγω της ισχυρής εσωτερικής δημιουργίας κεφαλαίου. Σημασία έχει, επίσης, ότι η τράπεζα συμμετέχει στο stress test με το σταθμισμένο ενεργητικό της 31ης Δεκεμβρίου 2022, το οποίο είχε υπολογισθεί με προσέγγιση εσωτερικών διαβαθμίσεων (IRB). Η παράταση στη μετάβαση είχε εξασφαλισθεί νωρίς (Απελεύθερος 9 Φεβρουαρίου).

ΤΕΝΕΡΓ: Ενέκρινε τη χρηματοδότηση της First Sentier για την απόκτηση ως 67% της ΤΕΝΕΡΓ το credit committee της Εθνικής και πλέον η αγορά αναμένει το αν οι Αυστραλοί αποδεχθούν τους όρους της τράπεζας, που είχε δουλέψει εδώ και μήνες το project. Σημειώστε ότι η Πειραιώς έχει εγκρίνει μεν τη χρηματοδότηση, αλλά υπό την αίρεση ότι θα λάβει πράσινο φως από τουλάχιστον άλλη μια τράπεζα.

ΤΕΝΕΡΓ ΙΙ: Αν η First Sentier συμφωνήσει με τους όρους της ΕΤΕ, η τράπεζα μαζί με την Πειραιώς θα χορηγήσουν 50%-50% το δανεισμό ως 850 εκατ. ευρώ και εν συνεχεία θα κοινοπραττήσουν σε Eurobank- Alpha. Αν δεν τα βρουν οι Αυστραλοί με την ΕΤΕ, θα υπάρξει νέα καθυστέρηση καθώς η τράπεζα, που θα κληθεί να την υποκαταστήσει, πρέπει να διασφαλίσει δομή χρηματοδότησης, που δεν θα μπορεί εύκολα να αγνοήσει τα όρια στην ανάληψη ρίσκου της Εθνικής.

Υπενθυμίζεται ότι η συζητούμενη χρηματοδότηση αφορά σε προαιρετική δημόσια προσφορά, που φέρεται να σχεδιάζει η First Sentier για την απόκτηση ως του 67% της ΤΕΝΕΡΓ, αφού προηγηθεί ανακοίνωση συμφωνίας με το μεγαλομέτοχο ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ( Απελεύθερος 24 Μαρτίου)

ΕΛΠΕ: Ο καθαρός δανεισμός μειώθηκε σημαντικά το Α΄ τρίμηνο (1,4 δισ. ευρώ), αλλά η διοίκηση παρείχε έμμεση καθοδήγηση για εκ νέου αύξησή του από το τρέχον τρίμηνο. Κάτι ακούγεται για έκδοση retail bond. Επενδυτικά βάρυνε περισσότερο η πρόβλεψη για απότομη πτώση του περιθωρίου διύλισης κατά τους επόμενους μήνες, σε σχέση με τις υψηλότερες του consensus επιδόσεις Α΄ τριμήνου. Εκτός μόδας, βραχυπρόθεσμα, τα διυλιστήρια.

MOH: Το ποσό των 8 εκατ. ευρώ από τα κέρδη χρήσης 2022 (967,2 εκατ. ευρώ) σε εκτελεστικά μέλη Δ.Σ και ανώτατα διευθυντικά στελέχη εισηγείται το Δ.Σ στο σώμα των μετόχων. Επιπρόσθετα, προτείνεται να διατεθεί το ποσό των 6,2 εκατ. ευρώ στους 1.386 εργαζόμενους.

ΜΟΤΟ: Το Δ.Σ προτείνει τη δωρεάν διάθεση ως 1.512.500 ιδίων μετοχών (5,17% του μετοχικού κεφαλαίου). Εξ αυτών 781.250 ίδιες μετοχές θα διατεθούν σε διευθυντικά στελέχη ως το τέλος του 2027 ( 50 χιλ. τεμάχια ως το τέλος της φετινής χρονιάς) και 731.250 μετοχές (2,5%) στον πρόεδρο και CEO, Πάρη Κυριακόπουλο, όπως προβλέπει η σύμβαση εργασίας του (Απελεύθερος 7 Δεκεμβρίου 2022). Υποχρέωση διακράτησης για 2ετία.

Επιπρόσθετα, το Δ.Σ εισηγείται τη δωρεάν διάθεση ως 900 χιλ. μετοχών στον τέως CEO, Σ. Χατζίκο ( με διετή περίοδο διακράτησης), μέσω κεφαλαιοποίησης ποσού υπέρ το άρτιο και έκδοσης νέων μετοχών. Στον κ. Χατζίκο προτείεται να δοθούν και 175.500 ευρώ από τα κέρδη χρήσης 2022, όπως προβλέπεται από τη σύμβαση εργασίας του.

Optima Bank: Τη δωρεάν διάθεση μετοχών σε μέλη του Δ.Σ και το προσωπικό της τράπεζας, μέσω κεφαλαιοποίησης κερδών χρήσης 2022 καθώς και τη θεσμοθέτηση συμμετοχής των μελών του Δ.Σ στα κέρδη χρήσης 2023 καλούνται να εγκρίνουν οι μέτοχοι στην τακτική γενική συνέλευση της 7ης Ιουνίου. Επιπρόσθετα, προτείνεται παροχή bonuses σε μέλη του Δ.Σ και προσωπικό από τα κέρδη 2022, λόγω επίτευξης στόχων.

Αποποίηση ευθύνης: Τα αναγραφόμενα στη στήλη αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικών πληροφοριών, που προσφέρονται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να εκληφθούν, ως επενδυτική συμβουλή ή πρόταση, προσφορά ή προτροπή, για οιαδήποτε πράξη αγοράς/πώλησης μετοχών ή άλλων κινητών αξιών.142 views0 comments
bottom of page