top of page

Ξένοι και εκλογές. Η φαγωμένη «προίκα» τραπεζών. Τα 20 εκ. INKAT για ΑΚΤΩΡ και το στοίχημα σε INLOT

Η προκήρυξη των εκλογών δεν επηρεάζει το τοπίο στο Χ.Α, όσο περίμεναν οι εγχώριοι επενδυτές. Οι ξένοι έχουν «κλειδώσει» πως θα προκύψει κυβέρνηση συνεργασίας, με πρωθυπουργό το Μητσοτάκη, εξέλιξη που διασφαλίζει ομαλό – επενδυτικά- τοπίο προς τις κάλπες, εγκυμονεί, όμως, πιθανές αναταράξεις από τις 22 Μαΐου.

Σε όλες τις τελευταίες συναντήσεις/συζητήσεις με τις εγχώριες τράπεζες, το ενδιαφέρον των ξένων επενδυτών εστιάζεται στο 2024 και στο πως ετοιμάζονται να χειριστούν τα πιστωτικά ιδρύματα ενδεχόμενο περιβάλλον μείωσης επιτοκίων. Οι μακροοικονομικές παροχές ( σ.σ. ανάπτυξη Ελλάδας, λόγω υπερδεκαετούς υστέρησης, χάρη –και- σε RRF) δεν αμφισβητούνται, ούτε εγείρονται αμφισβητήσεις, λόγω εκλογών. Επομένως, εστιάζουν την προσοχή τους στους χειρισμούς, ανά τράπεζα, των προκλήσεων.

Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος οι χειρισμοί σε spread και κόστος κτήσης καταθέσεων. Και αυτό διότι οι εγχώριες τράπεζες είχαν παραδοσιακά υψηλά περιθώρια δανεισμού, τα οποία μειώνουν και θα μειώσουν περαιτέρω ( σ.σ. ιδιαίτερα, αν η χώρα αποκτήσει επενδυτική βαθμίδα), ενώ τσούκου-τσούκου, σε συνάρτηση με τις εξελίξεις, θα αυξηθεί το κόστος κτήσης καταθέσεων, με διεύρυνση των προθεσμιακών στο συνολικό μείγμα. Ιδιαίτερα αν τα επιτόκια μείνουν ψηλά για αρκετούς μήνες.

Οι ξένοι ρωτούν, επομένως, για το πώς θα αποφευχθεί σενάριο να βρεθούν το 2024 οι τράπεζες σε περιβάλλον μείωσης επιτοκίων, με χαμηλά περιθώρια δανεισμού και αυξημένο cost of funding. Από εδώ και στο εξής θα μετρήσουν οι ενέργειες κάθε τράπεζας χωριστά για τη διασφάλιση καλών περιθωρίων δανεισμού, χαμηλού κόστους και cost of risk και επίτευξης των στόχων RoTE, που έχουν επικοινωνήσει.

Τράπεζες- Επιτοκιακό περιθώριο: Την «προίκα» από την εκτίναξη του καθαρού επιτοκιακού περιθωρίου, την έχουν εξαργυρώσει. Το Net Interest Margin, είτε κορύφωσε το Α΄ τρίμηνο, είτε κορυφώνει στο τρέχον τρίμηνο ( σ.σ. θα εξαρτηθεί από την ένταση νέας αύξησης επιτοκίων από ΕΚΤ) καθώς το μερίδιο των προθεσμιακών στη συνολική «πίτα» καταθέσεων υπολείπεται αισθητά του μπατζεταρισμένου στόχου.

Τράπεζες- αποτιμήσεις: Οι αποτιμήσεις, όμως, των Eurobank, Εθνική βρίσκονται σε αντίστοιχα ή υψηλότερα επίπεδα από αυτά ευρωπαϊκών τραπεζών, που δίνουν μέρισμα. Η Eurobank διαπραγματεύεται σε p/tbv 0,73x και η ΕΤΕ με 0,68x, βάσει των εκτιμώμενων φετινών επιδόσεων ( σ.σ. στοιχεία report Deutsche Bank). Η BNP διαπραγματεύεται σε 0,64x, η Santander με 0,72x και η HSBC με 0,87x. Πιο φθηνές Alpha Bank και Πειραιώς (0,46x και 0,44x), αλλά σε επίπεδα, που πλησιάζουν την Unicredit (0,56x), η οποία δίνει μέρισμα χρήσης 2022 και υλοποιεί buyback.

Πειραιώς: Οι βάσιμες, αυτή τη φορά, προσδοκίες εισαγωγής στον MSCI Greece ενδέχεται να οδηγήσουν την τιμή σε υψηλότερα επίπεδα. Η εισαγωγή δεν θεωρείται δεδομένη καθώς έχουν ανακάμψει διεθνώς οι κεφαλαιοποιήσεις. Το σταθμισμένο free float. Ο MSCI σταθμίζει την κεφαλαιοποίηση της Πειραιώς με free float 51,6%. Κτίζει θέση στον τίτλο sovereign fund.

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: Σήμερα, η γενική συνέλευση για την έγκριση πώληση του 100% της ΑΚΤΩΡ και την αναθεώρηση της πολιτικής αποδοχών. Στην τελευταία προστίθενται η δυνατότητα δωρεάν διάθεσης μετοχών, bonuses σε μη εκτελεστικά μέλη, ενώ αυξάνονται τα όρια των bonuses, σε σχέση με το ύψος των σταθερών αμοιβών. Υπενθυμίζεται ότι τα στελέχη λαμβάνουν bonuses ( δωρεάν μετοχές, ή καταβολές τοις μετρητοίς), μεταξύ άλλων, για κέρδη από πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων της ΕΛΛΑΚΤΩΡ, εξοικονόμηση δαπανών από αναδιάρθρωση δανεισμού, απομόχλευση ισολογισμού και δημιουργία ρευστότητας.

INKAT-ΑΚΤΩΡ: Βάσει του πληροφοριακού δελτίου, για την πώληση του 100% της ΑΚΤΩΡ στην Intrakat, τα 20 εκατ. ευρώ του τιμήματος (100 εκατ. ευρώ), καταβλήθηκαν με την υπογραφή του SPA ( σ.σ. στην ανακοίνωση αναφερόταν ότι θα εισπραχθούν και τα 100 εκατ. ευρώ, με την ολοκλήρωση της συναλλαγής). Τα 20 εκατ. ευρώ κατέβαλε η Intrakat από τα διαθέσιμα της ΑΜΚ; Σύναψε δανεισμό; Η Παγκρήτια, πάντως, συναλλαγή με συνδεδεμένο μέρος (Intrakat) δεν έχει αναρτήσει. Οι Βαρθολομαίος, Δημόπουλος είναι πολύ έμπειροι, για να διέφυγε/διέλαθε της προσοχής τους τέτοια υποχρέωση.

ΙΝΚΑΤ-ΑΚΤΩΡ ΙΙ: Τα 20 εκατ. «μπροστάντζα» αποτελούν τη μια από τις αλλαγές, σε σχέση με όσα ανακοινώθηκαν στο Χ.Α. Η δεύτερη αφορά στην αποπληρωμή ενδοομιλικών δανείων 114 εκατ. ευρώ προς την ΑΚΤΩΡ, η οποία θα πραγματοποιηθεί σταδιακά σε διάστημα ως 24 μηνών (19 μήνες ανέφερε η ανακοίνωση). Τέλος, το πληροφοριακό δελτίο διευκρινίζει ότι η ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις έχει δικαίωμα και όχι υποχρέωση να συμμετέχει από κοινού με την ΑΚΤΩΡ (ως θυγατρική Intrakat) σε νέα έργα παραχωρήσεων και ΣΔΙΤ.

ΑΔΜΗΕ- Αριάδνη: Την έγκριση της ΡΑΕ αναμένει, ως το τέλος του μήνα, ο ΑΔΜΗΕ, ώστε να ξεκινήσει η δεύτερη φάση της διαγωνιστικής διαδικασίας πώλησης του 20% της Αριάδνη. Όσοι επενδυτές περάσουν, θα διενεργήσουν due diligence και θα υποβάλουν δεσμευτικές προσφορές Σεπτέμβριο- Οκτώβριο.

INLOT: Συνεχίστηκε το 2022 το πρόγραμμα «νοικοκυρέματος», αλλά υπάρχουν ακόμη αρκετά που πρέπει να γίνουν. Η μείωση του δανεισμού και η αναχρηματοδότηση με νέο ομόλογο του συντριπτικού μέρους των δανειακών αναγκών, αποτελούν τη βασική προτεραιότητα και το μεγάλο στοίχημα. Μαζί πιθανώς να αντιμετωπισθεί και η αρνητική καθαρή θέση της μητρικής. Ο καθαρός δανεισμός διαμορφώθηκε στις 31/12/2022 σε 490,5 εκατ. ευρώ και ο λόγος Net Debt/EBITDA σε 4x. Όσο ακριβώς έπρεπε για να μην σπάσει covenant. Τέλος, ως το 2027 λήγουν τα δύο τρίτα των συμβάσεων.

INLOT II: Το καλό για τον όμιλο είναι ότι συνεχίζεται ο περιορισμός κόστους, που αυξάνει EBITDA και έφερε, μετά από χρόνια, free cash flow. Τα αποτελέσματα του cost cutting της τριετίας 2020-22 είναι κάτι παραπάνω από θετικά, παρά το γεγονός ότι το ίδιο διάστημα η Intralot εμφάνιζε απώλεια συμβολαίων και εσόδων ( π.χ. Μάλτα).

INLOT ΙΙΙ: Επιπρόσθετα, η αλλαγή μείγματος πωλήσεων ( απώλεια/διακοπή συμβολαίων τυχερών παιγνίων/ ενδυνάμωση εσόδων από υπηρεσίες τεχνολογίας) βελτίωσε τα περιθώρια κέρδους ( μικτό 32,55% από 27,5% το 2021, EBITDA 31,3%). Οι καθαρές πωλήσεις, μετά από pay out, αυξήθηκαν κατά 2,6%, ενώ ο κύκλος εργασιών μειώθηκε κατά 5,1%. Οι υπηρεσίες τεχνολογίας/υποστήριξης έφεραν έσοδα 253 εκατ. ευρώ. Ελαφρώς υψηλότερα των αναμενομένων τα EBITDA Δ΄ τριμήνου στις ΗΠΑ, χάρη και στη συναλλαγματική ισοτιμία ευρωδολαρίου. Τα EBITDA χρήσης σε 122,9 εκατ. ευρώ, έναντι αρχικού στόχου για 115 εκατ. ευρώ.

EpsilonNet: Αλματώδης αύξηση εργασιών (+49%), με διεύρυνση περιθωρίου EBITDA (33,35% από 29,87% το 2021). Ενοποιημένες πωλήσεις 75,11 εκατ. ευρώ, EBITDA 25,05 εκατ. ευρώ και κέρδη μετά από φόρους 18,30 εκατ. ευρώ. Καθαρό ταμείο 6,37 εκατ. ευρώ και ίδια κεφάλαια 58,3 εκατ. ευρώ. Άυλα assets 14,33 εκατ. ευρώ από 14,81 εκατ. ευρώ το 2021. Στο +47% οι πωλήσεις στο Α΄ τρίμηνο. Οι επιδόσεις 2022 δικαιολογούν πλήρως το premium, που συμφώνησε, τον περασμένο Νοέμβριο, η Εθνική για το 7,5%.

Αποποίηση ευθύνης: Τα αναγραφόμενα στη στήλη αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικών πληροφοριών, που προσφέρονται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να εκληφθούν, ως επενδυτική συμβουλή ή πρόταση, προσφορά ή προτροπή, για οιαδήποτε πράξη αγοράς/πώλησης μετοχών ή άλλων κινητών αξιών.

Αποποίηση ευθύνης: Τα αναγραφόμενα στη στήλη αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικών πληροφοριών, που προσφέρονται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να εκληφθούν, ως επενδυτική συμβουλή ή πρόταση, προσφορά ή προτροπή, για οιαδήποτε πράξη αγοράς/πώλησης μετοχών ή άλλων κινητών αξιών.194 views0 comments
bottom of page