top of page

Τα κέρδη ρεκόρ της MOH και το «πουγκί» της ΑΣΤΑΚ. Το «μουαγέν» ΓΕΚ για δάνειο 161 εκατ. της ΚαστέλιΑνησυχητικά για τις τράπεζες, ως κατόχους senior notes, είναι τα πρώτα μηνύματα από τις τιτλοποιήσεις απαιτήσεων, που έχουν κλείσει διετία.


Λόγω της υστέρησης των εισπράξεων, δεν είναι δυνατή η έναρξη αποπληρωμών κεφαλαίου και επομένως απαιτείται τροποποίηση του business plan. Ευτυχώς, προς το παρόν, το πρόβλημα εντοπίζεται στις εκτός Ηρακλή τιτλοποιήσεις. Επομένως, δεν εγείρεται θέμα για το Δημόσιο, λόγω κινδύνου –μερικής- κατάπτωσης εγγύησης.


Υπάρχει, επίσης, η ιδιαιτερότητα ότι οι συγκεκριμένες τιτλοποιήσεις υπέστησαν μεγαλύτερη ζημιά από το οριζόντιο «πάγωμα» πλειστηριασμών και μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης, που επέβαλε η κυβέρνηση, με αφορμή την πανδημία καθώς η αναστολή κάλυψε σημαντικό μέρος της πρώτης διετίας.


Το πώς θα λυθεί το θέμα έχει το ενδιαφέρον του. Τυπικά, πρέπει να τροποποιηθεί το business plan με ή χωρίς, προς το παρόν, αλλαγή servicer. Αν, όμως, επέλθει τροποποίηση, η τράπεζα κάτοχος των senior notes θα πρέπει να σχηματίσει πρόβλεψη. Δύσκολα πράγματα, που ίσως οδηγήσουν σε υποχρεωτικά deals.
MOH: Έκρηξη κερδών EBITDA αναμένουν στο Β΄ τρίμηνο οι αναλυτές, λόγω των «χρυσών» περιθωρίων, με τα οποία δούλεψε το διυλιστήριο. Οι εκτιμήσεις (συνυπολογιζόμενου του κέρδους από αποτίμηση αποθεμάτων) κινούνται μεταξύ 400 με 470 εκατ. ευρώ. Επίδοση υψηλότερη από τα EBITDA της χρήσης 2021.


Παρά δε την αποκλιμάκωση στα περιθώρια, η οποία ξεκίνησε στα τέλη Ιουνίου, αυτά παραμένουν σε διπλάσια επίπεδα, σε σχέση με αυτά του πρώτου τριμήνου 2022.


ΑΣΤΑΚ: Θα συνεχιστεί, όπως προκύπτει από το πληροφοριακό δελτίο, η διάθεση κεφαλαίων στους μετόχους της καθώς στην υφιστάμενη ρευστότητα ( καθαρό ταμείο σχεδόν 80 εκατ. ευρώ στις 31/12/2021) προστίθενται άλλα 60 εκατ. ευρώ από τις πωλήσεις ακινήτων.


Ειδικότερα, η εταιρεία θα λάβει από την πώληση της Chardash 19,6 εκατ. ευρώ (Απελεύθερος 18 Αυγούστου) και από την πώληση του υπόλοιπου χαρτοφυλακίου άλλα περίπου 43 εκατ. ευρώ. Σύνολο 62,6 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων το κέρδος εκτιμάται σε περίπου 7 εκατ. ευρώ.

Από αυτά πρέπει να αφαιρεθούν 1,85 εκατ. ευρώ, που έδωσε στις 7 Ιουνίου για την εξαγορά της δραστηριότητας της AREM-I στη διαχείριση ακινήτων.


ΑΣΤΑΚ ΙΙ: Τώρα, προτείνεται να διανεμηθεί στους μετόχους το ποσό των 47,88 εκατ. ευρώ (3,42 ευρώ ανά μετοχή) από τα κέρδη εις νέον (51,6 εκατ. στις 31/12/2021) και τα κέρδη χρήσης 2021 (2 εκατ. ευρώ).


Μετά την ολοκλήρωση του μετασχηματισμού της Alpha Αστικά Ακίνητα, η εταιρεία προτίθεται να υποβάλει προς τους μετόχους πρόταση για διάθεση των κεφαλαίων που θα προέλθουν από την πώληση των ακινήτων.


Η Alpha, μέσω της Alpha Group Investments, κατέχει το 89,77% της εισηγμένης, ενώ το 3,4% κατέχει η Alpha Διαχείρισης Ακινήτων και Επενδύσεων.


ΓΕΚ- ΓΕΚ Καστέλι: Για να αντισταθμίσει την άνοδο του Euribor, κατά τους τελευταίους μήνες, η ΓΕΚ επαναδιαπραγματεύθηκε με την Εθνική το spread του ομολογιακού δανείου, ύψους 161,1 εκατ. ευρώ που έχει εκδώσει η θυγατρική της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Καστέλι και έχει καλύψει η τράπεζα.

Πλέον, το επιτόκιο διαμορφώνεται σε Euribor 6μήνου πλέον 2,5% από το αρχικώς συμφωνηθέν Euribor 6μήνου πλέον 3,1%.


Τα 97 εκατ. ευρώ από το ομολογιακό κατευθύνθηκαν ως εξής: τα 40,06 εκατ. ευρώ, για να χρηματοδοτηθεί η εξαγορά από την ΤΕΡΝΑ του 32,64% της εταιρείας παραχώρησης «Διεθνής Αερολιμένας Ηρακλείου Κρήτης ΑΕ». Τα 54,7 εκατ. ευρώ αποτέλεσαν την τέταρτη καταβολή μετοχικού κεφαλαίου στη «Διεθνής Αερολιμένας Ηρακλείου».


Η αποπληρωμή του δανείου ξεκινά στις 31/7 Ιουλίου 2026 και ολοκληρώνεται το 2042. Μετά ην έκδοση άδειας του αεροδρομίου το επιτόκιο θα μειωθεί περαιτέρω σε Euribor 6μήνου πλέον 2,3%.

Dimand: Οι μέτοχοι καλούνται να εγκρίνουν buyback ως 150.000 μετοχές, ένα σχεδόν μήνα μετά την ολοκλήρωση των πράξεων σταθεροποίησης.


Lamda- McArthurGlen: Ενίσχυση των EBITDA κατά περίπου 15% αναμένεται να επιδείξει η McArthurGlen στην πρώτη πλήρη χρήση υπό τη Lamda, μόνο από την κατάργηση των προμηθειών διαχείρισης, που λάμβαναν οι προηγούμενοι μέτοχοι και το συμμάζεμα των εξόδων.

Ακόμη και με 8 εκατ. ευρώ EBITDA, ο λόγος καθαρού δανεισμού/EBITDA παραμένει πολύ απαιτητικός. Εξ ου και το τίμημα ήταν χαμηλό ( Απελεύθερος 11 Αυγούστου) 
Αποποίηση ευθύνης: Τα αναγραφόμενα στη στήλη αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικών πληροφοριών, που προσφέρονται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να εκληφθούν, ως επενδυτική συμβουλή ή πρόταση, προσφορά ή προτροπή, για οιαδήποτε πράξη αγοράς/πώλησης μετοχών ή άλλων κινητών αξιών.224 views0 comments
bottom of page