top of page

Τα νούμερα στο deal ΕΛΛΑΚΤΩΡ- Άνεμος-MOH. Τα ντεσού της ΑΜΚ σε ΙΝΚΑΤ και η «προίκα» της ΑΒΗ αυξημένη διάθεση ανάληψης ρίσκου, σε συνδυασμό με την απουσία προσφοράς, καθιστά περιττή την ανάλυση για το τι συμβαίνει στο ταμπλό. Χαρακτηριστικό είναι ότι η υποχώρηση της τιμής φυσικού αερίου, λόγω καλοκαιρίας, «παίχθηκε» θετικά για ΜΥΤΙΛ ( εξαιρετικά αμφίβολο, σύμφωνα με αναλυτές, αν προσπορίζει οφέλη η πτώση της τιμής), Διυλιστήρια και ΔΕΗ ( σ.σ. έχει σίγουρα όφελος σε επίπεδο κεφαλαίου κίνησης).


ΕΛΛΑΚΤΩΡ- MOH: Δημοσιεύτηκε το σχέδιο διάσπασης του κλάδου ΑΠΕ και εισφοράς του στην Άνεμος RES (προεγγραφή στο ΓΕΜΗ από τις 22/09). Hαναπροσαρμοσμένη καθαρή θέση του κλάδου ανέρχεται, σύμφωνα με τη Grant Thornton, σε 835 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων, όμως, τα 64 εκατ. ευρώ αφορούν σε αφορολόγητα αποθεματικά (επιχορηγήσεις). Έτσι, το αρχικό κεφάλαιο διαμορφώνεται σε 771 εκατ. ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι τον Αύγουστο η αξία του μετοχικού κεφαλαίου της Άνεμος καθορίστηκε σε 794,5 εκατ. ευρώ.


ΕΛΛΑΚΤΩΡ- ΜΟΗ ΙΙ: Η ΕΛΛΑΚΤΩΡ εισφέρει στο joint Venture με τη Motor Oil (MORE), το 14% της Άνεμος. Eν συνεχεία το JV αγοράζει το υπόλοιπο 86% από την ΕΛΛΑΚΤΩΡ. Τέλος, το JV συγχωνεύεται με την Άνεμος και η τελευταία αναλαμβάνει το δανεισμό του.

Αν η συναλλαγή διενεργηθεί, βάσει της καθαρής θέσης,το 14% αποτιμάται σε 117 εκατ. ευρώ και το 86% σε 718 εκατ. ευρώ. Αν γίνει, με βάση το μετοχικό κεφάλαιο, το 14% αποτιμάται 108 εκατ. ευρώ και το 86% 663 εκατ. ευρώ.

Όπως είχε ανακοινωθεί το JV θα δανειστεί περί τα 350 εκατ. ευρώ (Απελεύθερος 5 Αυγούστου) και το υπόλοιπο του τιμήματος θα το καλύψει η MORE βάζοντας equity.


ΕΛΛΑΚΤΩΡ-ΜΟΗ ΙΙΙ: Η Άνεμος λαμβάνει 24 αιολικά σε λειτουργία, ένα μικρό φωτοβολταικό (2 MW) και ένα υδροηλεκτρικό σταθμό (4,95 MW), συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 493,35 MW και υπό ανάπτυξη έργα, ισχύος 1505,4 MW, στα οποία περιλαμβάνονται αποθηκευτικοί σταθμοί, ισχύος 417,46 MW.

Τα φετινά EBITDA θα ξεπεράσουν τα 80 εκατ. ευρώ. Σημειώνεται ότι το οικονομικό αποτέλεσμα όλων των πράξεων του κλάδου κατά την περίοδο 1/1/2022 με 31/12/222 θα αφορά στην Άνεμος καθώς ως ημερομηνία μετασχηματισμού έχει ληφθεί η 31η Δεκεμβρίου 2021.  


INKAT: ΑΜΚ ως 100 εκατ. ευρώ με δικαίωμα προτίμησης για τους παλαιούς μετόχους, σε αναλογία 1,13878 νέες μετοχές για κάθε 1 παλαιά. Δυνατότητα προεγγραφής για αδιάθετες προτείνεται να δοθεί μόνο σε όσους ασκήσουν πλήρως δικαιώματα προτίμησης.

Σε περίπτωση πλήρους κάλυψης 50 εκατ. ευρώ θα κατευθυνθούν για κεφάλαιο κίνησης. Τα υπόλοιπα θα διατεθούν σε εξαγορές, συμπράξεις και λοιπές συνεργασίες, που θα προσδιοριστούν, σε εύθετο χρόνο καθώς αναζητούνται οι κατάλληλες επενδυτικές ευκαιρίες…


INKAT: Τέλος, από την ανακοίνωση της εταιρείας για την ΑΜΚ σταχυολογήσαμε την εξής ενδιαφέρουσα αναφορά. Ο όμιλος επιδιώκει να κτίσει παρουσία σε high end τουριστικούς προορισμούς. Σε Μύκονο (Apanema) και Αθήνα (Milos Hotel) έχει ήδη αποκτήσει. Λογικά,μια από τις επόμενες κινήσεις θα είναι στη Σαντορίνη. Θα είναι εξαγορά ή συγχώνευση;


Cosmos Aluminium: Χαρτοφυλάκιο σε ΑΕΕΑΠ έχει κτίσει η εταιρεία του Ξενοφώντα Καντώνια, τον τελευταίο χρόνο. Όπως προκύπτει από επίσημα έγγραφα κατέχει 422.670 μετοχές της Μπλε Κέδρος ΑΕΕΑΠ, με αξία κτήσης 951 χιλ. ευρώ και 700 χιλ. μετοχές Premiaμε αξία κτήσης 1 εκατ. ευρώ. Έχει τοποθετήσει και 2 εκατ. ευρώ στην Optima Bank


ΑΒ: Αν η στρατηγική ανάπτυξης της Delhaizeεπικεντρωθεί στην αγορά της Β. Αμερικής, η πώληση της ΑΒ δεν πρέπει να αποκλειστεί. Τα στοιχεία του ισολογισμού χρήσης 2021 αποτυπώνουν υγεία.  

Τα EBITDA σε 168,7 εκατ. ευρώ, ο καθαρός δανεισμός ( σ.σ. συμπεριλαμβανομένων των λειτουργικών μισθώσεων) σε 274 εκατ. ευρώ. Η παραγωγή ταμειακών ροών από λειτουργικές δραστηριότητες διαμορφώθηκε σε 170 εκατ. ευρώ, χρηματοδοτώντας επενδύσεις 73,5 εκατ. ευρώ, αποπληρωμή λειτουργικών μισθώσεων 56,2 εκατ. ευρώ και εξοφλήσεις δανείων 9,7 εκατ. ευρώ. Οι επενδύσεις, φέτος, θα διαμορφωθούν σε αντίστοιχα επίπεδα (60-70 εκατ. ευρώ)


ΑΒ ΙΙ: Στο τέλος της χρήσης, το δίκτυο πωλήσεων της Εταιρείας αριθμεί 592 καταστήματα από τα οποία 314 είναι εταιρικά καταστήματα λιανικής πώλησης, 264 ανήκουν στο δίκτυο δικαιόχρησης (Franchising), και 14 καταστήματα είναι καταστήματα χονδρικής πώλησης.

Ιστορικό κόστος ιδιόκτητων ακινήτων 271,5 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2021, με αναπόσβεστη αξία 160,5 εκατ. ευρώ.


ΥΠΟΙΚ- Πλειστηριασμοί: Διαβάζουμε σε συμπολιτευόμενα Μέσα, ότι οι εισπράξεις από πλειστηριασμούς αντιστοιχούν φέτος στο 20% των ανακτήσεων. Επομένως, η επίπτωση από την αδρανοποίηση του βασικού εργαλείου ανάκτησης (σ.σ. μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης) θα είναι μικρή.

Προφανώς, πρόκειται για «γραμμή» ΥΠΟΙΚ. Οι συντάκτες της ξεχνούν, όμως, ότι το ποσοστό των εισπράξεων από πλειστηριασμούς έπεσε φέτος, λόγω των πωλήσεων στη δευτερογενή αγορά. Θα επαναληφθούν του χρόνου τέτοιες πωλήσεις;


ΥΠΟΙΚ-Πλειστηριασμοί II: Η απάντηση της αγοράςήταν αρνητική, πριν το μπλόκο Μαξίμου στην τροπολογία (Απελεύθερος 20 Οκτωβρίου), λόγω ανόδου του κόστους χρήματος. Δεν πρόκειται να ξαναδούμε, για παράδειγμα, τα επόμενα δύο χρόνια, yields, όπως αυτά, στα οποία μεταβιβάστηκαν τα ακίνητα Λουκά Έλληνα, ούτε αποτιμήσεις σε ανεξασφάλιστα, αντίστοιχης ποιότητας, σαν και αυτή, που εξασφάλισε το χαρτοφυλάκιο Virgo ( κλείνει σήμερα η συναλλαγή).

Αν στα παραπάνω προστεθεί και η καθυστέρηση στις εισπράξεις, μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου, οι πωλήσεις χαρτοφυλακίων …δεύτερο χέρι το 2023αναμένεται να είναι αισθητά μειωμένες.


Υ.Γ.: Καλή και προσοδοφόρος ως τώρα για την κυβέρνηση η τακτική της απειλής/σύγκρισης με το …ρεμπέτ ασκέρ των προηγούμενων. Η κατάχρησή της, όμως, απειλεί να εξαλείψει τις όποιες διαφορές ( σ.σ. πλην διαχειριστικής σοβαροφάνειας). Η ασφάλεια «κοιμίζει» τη μεσαία τάξη. Όχι η ομηρία..
Αποποίηση ευθύνης: Τα αναγραφόμενα στη στήλη αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικών πληροφοριών, που προσφέρονται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να εκληφθούν, ως επενδυτική συμβουλή ή πρόταση, προσφορά ή προτροπή, για οιαδήποτε πράξη αγοράς/πώλησης μετοχών ή άλλων κινητών αξιών.255 views0 comments
bottom of page