top of page

Το εύκολο trade της Παρασκευής, η προεργασία της ΜΥΤΙΛ και πως πέφτει το κόστος δανεισμού για ΔΕΗ

Τείνει να καταστεί trade της Παρασκευής η εστίαση των επενδυτών στους επόμενους, θεωρητικά, …αδύναμους κρίκους του χρηματοπιστωτικού τομέα. Την περασμένη Παρασκευή στο στόχαστρο μπήκαν Deutsche Bank και δευτερευόντως SocGen.

Η πρώτη, λόγω της χρόνιας αντίληψης για υπερβολικά μοχλευμένο ισολογισμό. Η δεύτερη, λόγω της υψηλής έκθεσης σε παράγωγα. Αξιοποιώντας την έλλειψη βάθους, η οποία επιτείνεται τις Παρασκευές, εν όψει Σαββατοκύριακου, οι αγορές επιδίδονται σε φθηνού κόστους σορτάρισμα καθώς υπάρχει γενική απροθυμία λήψης αντίθετων θέσεων.

Ακόμη και αν η Deutsche Bank έχει σοβαρές εκροές καταθέσεων, η ΕΚΤ δεν πρόκειται να αφήσει συστημική τράπεζα να πέσει εξ αυτού του λόγου. Εμείς το ζήσαμε από πρώτο χέρι τις περιόδους 2011-12 και 2015-16.

Αφορμή δείχνει και η έκθεση της Deutsche Bank σε commercial real estate των ΗΠΑ. Αν οι αγορές τιμολογούσαν άμεσα σοβαρό πρόβλημα στη συγκεκριμένη αγορά τη μεγαλύτερη πίεση θα έπρεπε να έχουν υποστεί οι αμερικανικές τράπεζες ( περιφερειακές και δευτερευόντως οι μεγάλες). Η Deutsche Bank έχει σε commercial real estate της Αμερικής περίπου το 9% του ενεργητικού της.

Τράπεζες- Cost of funding: Εν δυνάμει πρόβλημα για τις τράπεζες παγκοσμίως μπορεί να αποτελέσει η στροφή επιχειρήσεων και εύπορων ιδιωτών σε money market. Μεταστροφή, που ξεκίνησε προ μηνών, ως αποτέλεσμα της απροθυμίας των τραπεζών, να αυξήσουν τα επιτόκια καταθέσεων και επιτάθηκε, μετά τα λουκέτα σε αμερικανικές τράπεζες και τη διάσωση της Credit Suisse με εκτός κανόνων «κούρεμα» των κατόχων AT1.

Τράπεζες-Cost of funding II: Πρόκειται για ρευστότητα, που φεύγει από τις μικρομεσαίες τράπεζες, μετατοπιζόμενη σε μεγάλες καθώς σε αυτές τοποθετούν τα Διαχείρισης Διαθεσίμων τις καταθέσεις τους. Το κενό αντιμετωπίζεται από τις κεντρικές τράπεζες καθώς –και- η FED έστησε μηχανισμό παροχής έκτακτης ρευστότητας. Αν, όμως, η τάση παγιωθεί, δημιουργείται εν δυνάμει πρόβλημα: αυξάνεται το cost of funding αρχικά για τις μικρομεσαίες αμερικανικές τράπεζες και πιθανώς αργότερα για ευρωπαϊκές τράπεζες.

Εγχώριες τράπεζες-cost of funding: Παρ’ ότι οι ελληνικές συστημικές διαθέτουν διευρυμένη καταθετική βάση, υπάρχουν πρώιμες ενδείξεις ότι ενδέχεται να πιεστεί, υποχρεώνοντας τις διοικήσεις να δώσουν δελεαστικότερα επιτόκια καταθέσεων για μεγάλα ποσά.

Ήδη, οι επιχειρήσεις με ισχυρούς ισολογισμούς και παραγωγή ελεύθερων ταμειακών ροών τραβούν καταθέσεις για να αποπληρώσουν δάνεια, ενώ εφοπλιστές, επιχειρηματίες και άλλοι εύποροι ιδιώτες στρέφονται σε money market. Σε πιο αμυντική θέση η Εθνική, λόγω υψηλής πλεονάζουσας ρευστότητας (περί τα 7 δισ. ευρώ) και του μείγματος καταθέσεων ( διευρυμένο μερίδιο όψεως/ταμιευτηρίου).

Alpha: Ποσοστό 5,6% της Alpha Services& Holdings κατείχε στις 31/12/2022 η Reggeborgh, όπως προκύπτει από τις οικονομικές καταστάσεις της εισηγμένης. Σε παρόμοια επίπεδα βρισκόταν το ποσοστό της στα τέλη του περασμένου Οκτωβρίου (Απελεύθερος 4 Νοεμβρίου), όταν έγινε το carve out της GalaxyCosmosMezz.

ΔΕΗ: Περαιτέρω μείωση του χρηματοοικονομικού κόστους προσπορίζει στη ΔΕΗ η πτώση του λόγου καθαρός δανεισμός (1,38 δισ. ευρώ) προς επαναλαμβανόμενα EBITDA (953,7 εκατ. ευρώ) σε 1,45 φορές. Και αυτό επειδή σε σειρά δανειακών συμβάσεων κυμαινόμενου επιτοκίου ο εν λόγω χρηματοοικονομικός δείκτης καθορίζει το ύψους του περιθωρίου (spread) δανεισμού.

ΔΕΗ ΙΙ: Με τον καθαρό δανεισμό να υποχωρεί σε ιστορικά χαμηλά, το spread δύο συμβάσεων ανακυκλούμενης πίστωσης, ύψους 300 εκατ. ευρώ έκαστη, υποχώρησε σε 2,5% και 2,75% αντίστοιχα, ενώ του κοινοπρακτικού δανείου ( ανεξόφλητο υπόλοιπο 266 εκατ.) σε 2,5% με 3,25%. Ενεργοποιήθηκε, όμως, το πέναλτι 0,50%, λόγω μη επίτευξης στόχου περιορισμού των εκπομπών CO2.

ΜΥΤΙΛ: Σε πλήρη εξέλιξη τελούσε, πριν την αναταραχή στις αγορές, η προεργασία για παράλληλη διαπραγμάτευση της μετοχής στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Λονδίνου (LSE). Τον Φεβρουάριο λύθηκε σύμβαση αορίστου χρόνου, που είχε από την 1/1/1994 ο Ευάγγελος Μυτιληναίος με την εταιρεία, ασκώντας και καθήκοντα Γενικού Διευθυντή. Η λύση της σύμβασης αποτελούσε μέρος της προεργασίας, ενώ το αποτέλεσμά της διευκόλυνε την άρση ενεχύρου επί 37.919.549 μετοχών Μυτιληναίος, που ανήκουν στον Ευάγγελο Μυτιληναίο (Απελεύθερος 17 Φεβρουαρίου).

ΜΥΤΙΛ ΙΙ: Δεν χρειάστηκε, επομένως, όπως εικάζαμε τότε, σύναψη ενδιάμεσης χρηματοδότησης τουλάχιστον για όλο το ποσό αποπληρωμής δανείου. Ακολούθησε η πρόσκληση γενικής συνέλευσης για τροποποίηση του buyback και ανανέωση της πολιτικής αποδοχών για μέλη Δ.Σ, η οποία λαμβάνει υπ’ όψη –και- το βρετανικό κώδικα εταιρικής διακυβέρνησης (Απελεύθερος 17 Μαρτίου)

Autohellas: Τη δεύτερη δανειακή σύμβαση στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου, προϋπολογισμού 130 εκατ. ευρώ, υπέγραψε τον περασμένο μήνα η Autohellas. Το σχέδιο θα χρηματοδοτηθεί κατά 65 εκατ. ευρώ (50%) από το ΤΑΑ, κατά 39 εκατ. ευρώ από τη Eurobank και κατά 26 εκατ. ευρώ από ίδια συμμετοχή. Η επένδυση αφορά στην ανανέωση και επέκταση του στόλου Autohellas για την περίοδο 2022-26.

Αποποίηση ευθύνης: Τα αναγραφόμενα στη στήλη αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικών πληροφοριών, που προσφέρονται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να εκληφθούν, ως επενδυτική συμβουλή ή πρόταση, προσφορά ή προτροπή, για οιαδήποτε πράξη αγοράς/πώλησης μετοχών ή άλλων κινητών αξιών.206 views0 comments
bottom of page