top of page

Το guidance της Πειραιώς, οι ζημιές Wade Adams Hellas και τι πώλησαν Μπάκος-Καϋμενάκης σε Volton

Πλησιάζει η διήμερη συνεδρίαση της FED, οπότε επιστρέφουν οι ανησυχίες για το ρυθμό αύξησης των επιτοκίων και τη φρασεολογία, που θα συνοδεύσει την απόφαση. Το Χ.Α απέφυγε χθες τη διόρθωση χάρη σε «καλάθι» αγορών από αμερικανικό fund. ΟΠΑΠ, Πειραιώς και Alpha οι κερδισμένοι ενώ η ΜΥΤΙΛ συνέχισε το ράλυ.

Η διοίκηση της Πειραιώς διατύπωσε, χθες, την πρώτη καθοδήγηση για τις επιδόσεις της φετινής χρονιάς, μετά την κυβερνητική πίεση για αύξηση σε επιτόκια καταθέσεων και μείωση των προμηθειών. Το guidance ήταν καλύτερο από το consensus, αλλά με την άνοδο των κεφαλαιοποιήσεων, αυτό έχει ήδη ενσωματωθεί στις τιμές.

Οι τραπεζίτες αναμένουν διεύρυνση του καθαρού επιτοκιακού περιθωρίου ( σ.σ. θα διαμορφωθεί φέτος άνω του 2%) λόγω της ανόδου των επιτοκίων χορηγήσεων και στη συγκράτηση του cost of funding. Ειδικότερα, δεν βλέπουν μαζική στροφή καταθετών σε προγράμματα προθεσμιακής κατάθεσης. Ενδεικτικά, η Πειραιώς βλέπει μερίδιο προθεσμιακών στις συνολικές καταθέσεις 35% ( διπλασιασμός σε σχέση με 2022).

Πειραιώς: Υπό το παραπάνω πρίσμα, η διοίκηση της τράπεζας καθοδήγησε για αύξηση των καθαρών εσόδων από τόκους κατά 17% με 18% ( περίπου 1,57 δισ. ευρώ). Ρυθμός που μπορεί να φθάσει ή και να ξεπεράσει το 20% ( σ.σ. καθαρά έσοδα άνω των 1,6 δισ.) εφόσον το επιτόκιο αναφοράς της ΕΚΤ διαμορφωθεί σε τουλάχιστον 2,75%.

Πειραιώς ΙΙ: Τα οργανικά κέρδη, με βάση την εκτίμηση για EPS άνω των 0,45 ευρώ ανά μετοχή, αναμένεται να διαμορφωθούν σε τουλάχιστον 625 εκατ. ευρώ ( σ.σ. 575 εκατ. ευρώ μετά την αφαίρεση 50 εκατ. ευρώ για το κουπόνι των Additional Tier I). Πρόκειται για στόχους υψηλότερους των επικαιροποιημένων εκτιμήσεων αναλυτών, αλλά δεδομένης της σημαντικής ανόδου, που κατέγραψε ο τίτλος, δεν αναμένεται να δράσουν, άμεσα, ως καταλύτες.

Πειραιώς II: Στόχος καθαρής πιστωτικής επέκτασης 1,7 δισ. ευρώ ετησίως. Η τράπεζα έχει υπολογίσει κόστος χρηματοδότησης καταθέσεων 250 εκατ. ευρώ φέτος (50 εκατ. ευρώ το 2022) με το μερίδιο των προθεσμιακών να αυξάνεται στο 35% και μέσο επιτόκιο 1,2%.

Σταθερές ή λίγο αυξημένες οι προμήθειες και φιλόδοξος στόχος μείωσης του δείκτη κόστους προς κύρια έσοδα κάτω του 42%. Το Cost of Risk προβλέπεται στο 1,2% και ο συντελεστής κάλυψης προβλέψεων άνω του 60%.

Alpha Bank: Επιδιώκοντας να αξιοποιήσει το καλό κλίμα στις αγορές ομολόγων καθώς και την αναβάθμιση από τη Fitch, η Alpha ετοιμάζεται για έκδοση Additional Tier I τίτλων, με δυνατότητα ανάκλησης σε 5,5 χρόνια. Η έκδοση αποτελεί μέρος της στρατηγικής, που παρουσιάστηκε το 2021, με την προϋπόθεση επίτευξης (Fully Loaded) CET 1 13%. Στόχος που εκτιμάται ότι θα επιτευχθεί στα μέσα της φετινής χρονιάς.

Alpha Bank II: Πιθανότατα, πέραν της επικείμενης έκδοσης (τουλάχιστον 300 εκατ. ευρώ) θα υπάρξει και άλλη το 2024, διευκολύνοντας τη διανομή μερίσματος από τα κέρδη τρέχουσας χρήσης. Η συγκυρία στην αγορά ομολόγων δημιουργεί πρόσφορες συνθήκες καλύτερης τιμολόγησης από συνθετικές τιτλοποιήσεις.

Jumbo: Η Fidelity μείωσε το ποσοστό στο 8,99%. Ως αποτέλεσμα της μείωσης το ποσοστό που κατέχει έμμεσα η FMR LLC έπεσε στο 9,99% από 10,99%.

ΕΛΛΑΚΤΩΡ – ΜΟΗ- Άνεμος: Η MORE έχει δικαίωμα πρώτης προτίμησης στην ορατή περίπτωση που η ΕΛΛΑΚΤΩΡ αποφασίσει να πωλήσει το 25%. Η ΕΛΛΑΚΤΩΡ μπορεί να απορρίψει την προσφορά της MORE, αν έχει καλύτερη προσφορά από τρίτο ενδιαφερόμενο. Όμως, η MORE έχει, βάσει της συμφωνίας μετόχων, δικαίωμα tag-along σε περίπτωση που η ΕΛΛΑΚΤΩΡ αποφασίσει να μεταβιβάσει σε τρίτο αγοραστή μετοχές που εκπροσωπούν πάνω από το 50% της συμμετοχής της στην Άνεμος.

Wade Adams: Με ζημιές 926 χιλ. ευρώ έκλεισε τη χρήση 1/10/2021 με 30/09/2022 η Wade Adams Hellas, θυγατρική της κυπριακής Wade Adams, που βρίσκεται σε αποκλειστικές συζητήσεις για την αγορά της ΑΚΤΩΡ.

Η θυγατρική δεν έχει δραστηριότητα και οι ζημιές προέρχονται από έξοδα διοίκησης (884,8 χιλ. ευρώ). Αποτέλεσμα των ζημιών είναι η καθαρή θέση της εταιρείας να έχει καταστεί αρνητική κατά 783 χιλ. ευρώ.

Volton: Σε αύξηση κεφαλαίου προχώρησε τον περασμένο Δεκέμβριο η Volton καθώς μετά τις ζημιές χρήσης 2021 εμφάνισε οριακά αρνητική καθαρή θέση σε επίπεδο ομίλου και οριακά θετική σε επίπεδο εταιρείας.

Η Volton ξόδεψε 16,5 εκατ. ευρώ το 2021 για να αγοράσει την Αιολική Δραγουνίου (5,4 ΜW με τίμημα 8,6 εκατ. ευρώ) και Έντεκα Αιολική Πελοποννήσου η οποία κατέχει δύο αιολικά σε Μυκήνες (7,2MW) και Μποζίκι Αρκαδίας (3,6MW) έναντι τιμήματος 7,9 εκατ. ευρώ. Η τελευταία πωλήθηκε στη Volton από την Desol Energy συμφερόντων Μπάκου-Καϋμενάκη;

Eledyn-Δημητριάδης: Εκκαθαρίστηκε και λύθηκε η εταιρεία Eledyn, συμφερόντων Γρ. Δημητριάδη, η οποία είχε κάνει την αγοραπωλησία της Canalis με την B&F της οικογένειας Μπιθαρά ( Απελεύθερος 8 Αυγούστου 2022). Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της στις 31/10/2021 ανερχόταν σε 99 χιλ. ευρώ.

Partagas: Σε αύξηση κεφαλαίου ύψους 3 εκατ. ευρώ προχώρησε πρόσφατα η εταιρεία, η οποία εμφάνιζε στο τέλος του 2021 συσσωρευμένες ζημιές 24,7 εκατ. ευρώ και αρνητική καθαρή θέση (21,46 εκατ. ευρώ).

Αποποίηση ευθύνης: Τα αναγραφόμενα στη στήλη αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικών πληροφοριών, που προσφέρονται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να εκληφθούν, ως επενδυτική συμβουλή ή πρόταση, προσφορά ή προτροπή, για οιαδήποτε πράξη αγοράς/πώλησης μετοχών ή άλλων κινητών αξιών.199 views0 comments
bottom of page